ALBLASSERDAM – De woning aan De Boezem en de woning aan de Merelstraat in Alblasserdam, die in augustus door de gemeente werden gesloten, blijven dicht tot 18 november 2021. Dat meldt de gemeente Alblasserdam woensdag 22 september 2021 in een persbericht. Ook de andere maatregelen zoals het aanwijzen van Alblasserdam als veiligheidsrisicogebied blijven van kracht. In de afgelopen maand zijn op diverse plekken in het dorp extra opvallende en verborgen camera’s geplaatst. Ook deze blijven voorlopig staan.

Na diverse geweldsincidenten en bedreigingen in augustus 2021 heeft de gemeente Alblasserdam een aantal maatregelen getroffen voor de veiligheid van bewoners en omwonenden. Een van de maatregelen betrof de noodbevelen tot sluiting van twee woningen aan De Boezem en de Merelstraat. Deze woningen blijven dus voorlopig gesloten. “Afstemming hierover heeft in de driehoek plaatsgevonden,” meldt de gemeente. Daarmee bedoelt de gemeente dat er overleg hierover is geweest tussen de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente / burgemeester Jaap Paans.

In augustus 2021 is Alblasserdam opgeschrikt door een aantal geweldsincidenten en bedreigingen. Er werden dreigbrieven bezorgd, er vond een ontploffing plaats, er werd een explosief aangetroffen en er werd brand gesticht. Naar aanleiding daarvan zijn in Alblasserdam op verschillende plaatsen diverse (on)zichtbare maatregelen getroffen. Zo staan er bijvoorbeeld camera’s, er hangen posters op de deuren van de
woningen die zijn gesloten, en de politie komt in principe snel ter plaatse als er een melding wordt gedaan van een verdachte situatie. Daarnaast heeft de gemeenteraad een veiligheidsrisicogebied aangewezen. De politie heeft inmiddels een aantal keren preventief gefouilleerd; daar is tot nog toe niets bij aangetroffen.

De tweede verlenging van de woningsluitingen loopt af op 24 september 2021. Burgemeester Paans heeft besloten de nieuwe verlenging langer door te laten lopen tot 18 november 2021. In de tussentijd bekijkt de gemeente welke mogelijkheden er zijn om uit deze situatie te komen. De gemeente meldt: “De driehoek heeft gezamenlijk besloten tot het in stand houden van de maatregelen en de verlenging van de woningsluitingen. Omwonenden van de woningen aan De Boezem en Merelstraat zijn geïnformeerd over de maatregelen. De politie doet, onder leiding van het Openbaar Ministerie, een groot onderzoek naar diverse zaken die met de geweldsincidenten te maken hebben. Daarbij wordt ook landelijk samengewerkt tussen verschillende regio’s.”

De zaak begon met een inbeslagname van 1899 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. Niet veel later vond er een ontvoering van een persoon plaats, waar later bleek dat dit waarschijnlijk de verkeerde persoon was. Dit had naar alle waarschijnlijkheid Alex R. uit De Boezem in Alblasserdam moeten zijn. Hoewel de volledige naam van Alex R. vaak niet wordt genoemd, is de ‘Alblasserdammer’ nog steeds geen verdachte in de zaak. “Meneer wordt bedreigd en is op dit moment dus slachtoffer. Dat is voor nu. Als hij te maken heeft met criminele activiteiten, zal daar actie op ondernomen worden,” aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Er zijn inmiddels wel al diverse verdachten opgepakt, die gelinkt worden aan de dreigbrieven en de explosie in Alblasserdam. De zaak lijkt echter nog lang niet rond te zijn. Vele rechercheurs zitten op de zaak om deze op te lossen.