ALBLASSERDAM – Er zijn plannen om een hondenstrandje aan te leggen in recreatiegebied het Lammetjeswiel in Alblasserdam. Tussen 1 mei en 1 oktober mogen de honden niet op het normale strand komen. Het idee is om enkele tientallen meters verderop een plek te maken waar honden wel kunnen zwemmen en makkelijk in en uit het water kunnen komen. Het plan van de Stichting Hondeneigenaren Alblasserdam stuit echter op verzet bij de Alblasserdamse visvereniging en in mindere mate ook bij de Stichting Groene Long.

De kant op
Yvonne Verschoor en Marjolijn Roodnat van de Stichting Hondeneigenaren Alblasserdam zijn al langer met de gemeente Alblasserdam in gesprek over een hondenstrandje. Hoewel er het hele jaar door al honden zwemmen op de beoogde plek, hebben honden vaak moeite om weer op de kant te klimmen, zonder zich te bezeren. Als het aan de hondenstichting ligt, komt er een aflopend deel met zand het water in. De tekeningen hiervoor zijn al gemaakt en er is al een offerte opgevraagd.

Brief
Verschoor is echter bang dat de plannen vertragen en mogelijk zelfs niet doorgaan, omdat de visvereniging VAH en de Stichting Groene Long hun bedenkingen hebben geuit. Verschoor heeft daarom een brief aan de gemeenteraad geschreven, waarin zij namens de Stichting Hondeneigenaren Alblasserdam, haar zorgen uit en de raad oproept om duidelijkheid te verschaffen. “Zo’n strandje is ook juist goed voor de sociale controle in het gebied.” Verder schrijft Verschoor dat zij vindt dat de visvereniging bij de Alblas, de Boezem, het Rijzenwiel, de overkant van het Lammetjeswiel en de visvijver bij de Katholieke kerk al genoeg ruimte heeft om te vissen.

Wat als er schade ontstaat?
Bert Kooijman is voorzitter van de visvereniging in Alblasserdam. Hij laat desgevraagd weten inderdaad zijn bedenkingen te hebben bij een hondenstrandje. “Wij zitten als vissers daar al een dikke dertig jaar. We hebben net weer toestemming gekregen om daar te nachtvissen. Wat gaat er gebeuren als vissers daar de hele nacht hebben zitten vissen en er wordt ’s ochtends om 7 uur een roedel honden losgelaten en er ontstaat schade? Wie gaat dat betalen? Betaalt de gemeente dat? Of de hondeneigenaren? Dat gezeur willen we niet hebben,” vertelt de voorzitter.

Hondenpoep
Kooijman vervolgt: “We hebben in het verleden al een compromis gesloten met de hondeneigenaren die gebruik wilden maken van de Blokweersche Kade. Het kost ons nu geld om het gras te laten maaien, omdat de schapen in de sloot terecht kwamen. Daar hoor ik niemand over. Ook zou er wat worden gedaan aan de hondenpoep bij onze visplek bij de Katholieke kerk aan de Parallelweg, maar daar lopen we nog steeds net niet tot onze ellebogen in de stront.”

Visplekken
Over het aantal visplekken zegt Kooijman: “Er zijn verschillende manieren van vissen. Op de kade bij het Kortland en op de Blokweersche Kade staan vissteigers, maar die kunnen we bij mooi weer niet gebruiken, want dan houden zwemmers deze bezet voor de witvisser. Er staat voor 60.000 euro aan steigers, waar we in de zomermaanden niet terecht kunnen. Ook bij het Rijzenwiel zijn al visstekken in geleverd. Er zijn nog maar drie plekken voor karpervissers. In het Lammetjeswiel hebben we ook al 10.000 euro geïnvesteerd om visrechten te krijgen. Als bestuur denken we daarom dat er voor de honden ook andere opties zijn.

Altijd bereid te praten
De visclubvoorzitter besluit: “Op de manier zoals de plannen nu worden voorgesteld, kunnen we niet akkoord gaan. Bij de wijk Waterhoven hebben we al iemand die hoog van de toren zit te blazen als er wordt gevist op de steiger. Dan wordt gelijk de burgemeester gebeld. We worden iedere keer weggejaagd in Alblasserdam. We gaan nu niet nog een visstek inleveren. Het is klaar en we gaan geen water bij de wijn doen, tenzij er een goeie oplossing komt, want wij zijn altijd bereid om te praten. Dat is het probleem niet.”

Vlooiengif en bevers
De andere partij die door de gemeente gepolst is over de plannen, is de stichting Groene Long. Deze stichting zet zich in voor het behoud van de natuur in onder meer het Lammetjeswiel en Park Huis te Kinderdijk. Voorzitter Nel de Vries van de Groene Long geeft haar visie op het plan: “We waren eerst bang dat het strandje bij de modderplas zou komen. Dat is gelukkig niet zo. Op zich hebben we er qua locatie geen problemen mee, wel is het zo dat honden vaak ingespoten zijn met gif tegen vlooien. Dit komt via de huid en de vacht in het water. Dat is nu natuurlijk ook al zo, maar dat neemt met een hondenstrandje alleen maar toe. Dit is slecht voor het water. Ons andere bezwaar is dat er hoogstwaarschijnlijk een stel bevers een klein stukje verderop zit. We zijn bang dat dat verstoord wordt. Verder hebben wij geen heel grote bezwaren tegen het plan.”

Na de zomer meer duidelijk
De gemeente Alblasserdam laat weten dat de verwachting is dat er na de zomer meer duidelijkheid komt over de aanleg van het strandje. Gezien de kosten, neemt het college een besluit of de aanleg van een strandje doorgang gaat vinden. Een besluit van de gemeenteraad is in dit geval niet nodig.