ALBLASSERDAM – Twee personen hebben bij de gemeenteraad van Alblasserdam een verzoek ingediend om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te verruimen, zodat het mogelijk wordt te starten met een coffeeshop in Alblasserdam. Op dit moment zijn coffeeshops niet toegestaan in het dorp. In december 2020 werd de nieuwe APV vastgesteld door de raad. De twee ondernemers willen graag dat de gemeenteraad de regels uit de APV alsnog gaat verruimen.

De brief aan de raad is hieronder integraal te zien. De brief staat op de lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van 29 juni 2021.

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

Ik wil graag samen met mijn collega een coffeeshop beginnen in de gemeente Alblasserdam. Ik weet dat er geen coffeeshop in uw gemeente is, en wil graag in samenspraak met jullie proberen om in de gemeente Alblasserdam er een te beginnen. Ik loop tegen de regels uit de algemene plaatselijke verordening op, welke dit uitsluit. 

Hierbij doe ik een oproep aan de politiek om de regels uit de APV te verruimen en een coffeeshop toe te staan.  Er zitten veel voordelen aan het openen van een coffeeshop in uw gemeente, zo is er meer controle, meer overzicht en is er minder drugsoverlast in uw gemeente.

Jongeren zullen ongeacht cannabis gebruiken en hiernaar op zoek gaan bij bijvoorbeeld straatdealers in uw gemeente.  Met een coffeeshop is er meer controle en overzicht op.  Ik heb zelf een aantal jongeren gesproken over het cannabisgebruik in uw gemeente.  Hieruit blijkt dat er grote behoefte is aan een coffeeshop in uw gemeente. Jongeren kopen illegaal softdrugs bij straatdealers en huisdealers.  Het gevaar hierbij is dat deze verkopers vaak ook over andere middelen beschikken waardoor de stap naar harddrugs vaak sneller en eenvoudiger wordt gemaakt dan in het geval wanneer dezelfde jongere een coffeeshop bezoekt, waar uiteraard alleen cannabisproducten verkrijgbaar zijn.

Door het gedogen van de verkoop van softdrugs kunnen gebruikers op een gecontroleerde wijze softdrugs verkrijgen voor eigen gebruik. Hierdoor worden de markten van softdrugs en harddrugs gescheiden en wordt voorkomen dat softdrugsgebruikers gemakkelijk in aanraking komen met het criminele milieu van harddrugs.

Daarnaast draagt de vestiging van een coffeeshop bij aan het bestrijden en voorkomen van illegale straathandel. Bovendien is het goed voor de werkgelegenheid.
Hieronder kort beschreven een aantal punten uit ons plan van aanpak.

– vaste beveiliging aan de deur voor de bezoekers en omwonenden.

– ID En leeftijd controle.

– goede locatie met voldoende parkeerplaats.

– nauwe samenwerking met de gemeente, politie en verslavingszorg.

– alle producten worden getest op vervuiling, verzwaring en THC-gehalte.

 Ik ga graag met u in gesprek om de plannen toe te lichten en de mogelijkheden en eventuele onmogelijkheden te bespreken.

Gaarne niet mijn gegevens bij de openbare publicatie plaatsen.

 Alvast bedankt voor uw medewerking. Ik zie uw reactie graag tegemoet.

 Met vriendelijke groet,

 NN

[naam en telefoonnummer bekend bij de griffie]