ALBLASSERDAM – Afgelopen week is gestart met de sloop van de hallen aan de linkerkant van het Mercon-Kloosterrein, gezien vanaf de dijk richting de rivier. Mannen in pakken haalden asbestverdacht materiaal uit de zuidelijkste panden. In de komende weken gaan de panden tegen de vlakte. De hallen op het Merconterrein, aan de rechterzijde, blijven echter toch wéér langer staan. De hallen kunnen op z’n vroegst 8 november 2021 tegen de vlakte. Voorwaarde is wel dat de gemeenteraad dan instemt met de plannen. Eerder werd beloofd dat de hallen nog voor de vakantie gesloopt zouden worden.

Het is de bedoeling dat op het totale terrein ongeveer 275 woningen worden gebouwd. Het rechter deel van het terrein wordt ontwikkeld door FSD. Fransje Sprunken van FSD vertelt: “Wij beginnen pas met de sloop en het verwijderen bij een onherroepelijk bestemmingsplan. En wat heel, heel jammer is, is dat dit niet meer voor de zomervakantie gaat lukken. We hebben net helaas begrepen dat de gemeenteraad zo druk is, dat het niet meer voor de zomervakantie behandeld kan worden. We hebben met z’n alle keihard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen en hadden gehoopt de dag na de zomervakantie van start te kunnen. Dat gaat niet lukken. Als de raad na de vakantie instemt, wordt er 8 november gestart met slopen.”

De andere ontwikkelaar, op het linkerdeel van het terrein, is projectontwikkelaar Jaco Poldervaart. Dat deel van de grond is eigendom van Ton Jacobs uit Hilversum. Poldervaart door de ontwikkeling. Poldervaart vertelt: “Er is een sloopvergunning afgegeven en er is gestart met de sloop. Er vindt asbestsanering plaats; het dak gaat eraf. Dit wordt conform de veiligheidseisen van de omgevingsdienst uitgevoerd. Daarna gaat de sloop van de stalen sloop en de fundaties plaatsvinden. Dan zijn alle opstallen verwijderd. Daarna vindt er een bouwrijpmaken plaats. Dan worden de verhardingen weggehaald en verhogen we het terrein naar de nieuwe dijkhoogte die er ooit gaat komen. Nu is er de oude dijkhoogte, maar over meer dan tien jaar komt er nieuwe dijkhoogte. Die ligt ongeveer een meter hoger.”

Poldervaart vervolg: “In september zal de raad beslissen of er een woonbestemming op komt. We hebben een aantal kavels te koop en nog appartementen die ontwikkeld worden. Op mijn deel komen acht kavels voor alleenstaande en vrijstaande villa’s en daarnaast acht appartementen in een zeer luxe appartementengebouw.”

Over de keuze van Poldervaart om wel alvast te slopen, terwijl zijn collega van FSD wacht met slopen, vertelt hij: “Nou, die woonbestemming komt er wel. Het kan zijn dat het vertraagt, maar die komt er. FSD heeft denk ik meer een contractuele afstemming, met daarmee het wachten van de sloop. Dat is hun besluit. Daar zeg ik niets over. Aan onze kant is het zo: we kijken naar de veiligheid van de loods. De loods heeft al vaker problemen veroorzaakt met loskomende platen en dergelijke. Dat willen we zo snel mogelijk voorkomen. Want als je weer naar het najaar gaat, gaat het weer harder waaien en dan willen we de veiligheid geborgd hebben en dat de loods dus weg is.”

In de buurt wordt meegedacht met de bouwplannen. Buurtbewoners hebben onlangs punten van aandacht ingediend. Hun zienswijze is onlangs gepubliceerd op de website van de gemeente. Het document is hier te zien.

Ook Rijkswaterstaat heeft een zienswijze ingediend. Deze is hier te bekijken.  De zienswijze van de Erfgoedcommissie is hier te downloaden.