ALBLASSERDAM / OUD-ALBLAS – De politie heeft zondag 6 juni 2021 een snelheidscontrole gehouden op de Alblas en de Graafstroom. Met een lasergun werd van ruim vijftig boten en bootjes de snelheid gecontroleerd. Eén schipper bleek de snelheid ruim te overschrijden en heeft hier een boete voor ontvangen. Volgens de stichting in oprichting Verantwoord Varen Binnenwater Alblas is het aantal hardvaarders in de afgelopen periode, na alle media-aandacht, flink afgenomen. Desalniettemin vaart nog steeds veertig procent harder dan is toegestaan, meldt stichtingvoorzitter Ad van der Rhee in een persbericht.

Tijdens de politiecontrole voeren sommigen ongeveer 2 kilometer per uur te hard. Deze personen kregen hiervoor een waarschuwing. “We hebben diverse bewoners gesproken die blij waren politie op het water te zien, dit is fijn om te horen! Om goed voorbereid en met kennis van de vaarregels op pad te gaan, verwijzen wij naar de site van varen doe je samen,” aldus de politie van Molenlanden.

De Stichting Verantwoord Varen Binnenwater Alblas i.o.  stuurde een dag eerder een persbericht over hardvaarders op de binnenwater in Alblasserdam en Molenlanden. Voorzitter Ad van der Rhee meldt: “Na het verschijnen van een aantal artikelen op de websites van Het Kontakt, Het Kompas en Alblasserdams Nieuws, op een vrijwel complete pagina in AD-De Dordtenaar, een radio-interview voor Radio Rijnmond en een zich 12 uur lang herhalende nieuwsflits voor TV Rijnmond, constateert de Stichting Verantwoord Varen Binnenwater Alblas i.o. dat het aantal te snelvarende vaartuigen op Graafstroom, De Alblas en het Nieuwe Waterschap is teruggelopen van ca. 60% naar ca. 40%.”

Van der Rhee vervolgt: “Goed nieuws en een positieve ontwikkeling. Maar…. 40% is nog altijd veel te hoog: Er wordt nog altijd schade aan de oevers toegebracht, nesten van watervogels worden vernietigd en zwemmers, spelende kinderen en suppers lopen gevaar.  Het is echter niet alleen snel varende vaartuigen die schade kunnen veroorzaken, niet goed verdeelde inzittenden of bepaalde vaartuigconstructies kunnen ook bij lagere snelheden hoge “hekgolven” veroorzaken. Dit kan vermeden worden door regelmatig achterom te kijken en zo nodig de snelheid aan te passen. Een goede maat is dat achter het vaartuig de rietkragen rustig blijven. Een compliment gaat uit naar de bootverhuurders die na overleg een aantal door de stichting voorgestelde wijzigingen in hun vaarinstructies hebben opgenomen, o.a. benadrukking van vaarsnelheid, verbod in het donker te varen en het dringende advies de gratis app Speedometer te gebruiken om de GPS snelheid te meten.”

Volgens de stichting houdt met name de jeugd en mensen met een huurvaartuig zich niet aan de maximumsnelheid van zes kilometer per uur. Het waterschap heeft aan de stichting middelen toegezegd om via borden of spandoeken deze bestuurders opmerkzaam te maken op de regels en hun gedrag. De stichting hoopt deze actie op korte termijn door te voeren.

Bij de stichting hebben zich nu al tientallen sympathisanten uit Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Papendrecht en Alblasserdam gemeld die, als ze dit willen in een groeps WhatsApps worden ondergebracht. Sympathisanten worden via dit medium en via de email regelmatig op de hoogte gebracht van de acties van de stichting.

Tot slot meldt de stichting dat meldingen van onverantwoord varen gemeld moeten worden bij het meldpunt van Waterschap Rivierenland.

Via [email protected] is het mogelijk contact op te nemen met de stichting.

Beeld: Politie.