ALBLASSERDAM – De SGP-fractie en (SGP)wethouder Peter Verheij hebben dinsdagavond een nadere verklaring gegeven op de ontstane breuk binnen de coalitie in Alblasserdam en het vertrek van Verheij als wethouder. Tijdens het persgesprek ging de SGP in op waarom de stelling dat de ‘mannenbroeders’ een coalitie laten klappen om een busje te kort door de bocht is, hoe er wordt omgegaan met het wachtgeld voor wethouder Verheij en wat voor de fractie nu zo belangrijk is om te stoppen met een coalitie na elf jaar relatief goede samenwerking. “Als het aankomt op echt wezenlijke zaken zoals Gods naam, Gods dag, Gods Woord en Gods eer, dan gaat alles opzij.”

Dank
Het persgesprek startte met een verklaring van SGP-fractievoorzitter Jaco Brand, waarin wethouder Verheij werd bedankt voor zijn tomeloze inzet voor Alblasserdam en de regio Drechtsteden. “Vanaf deze plaats spreken we de waardering uit voor het vele werk dat hij heeft mógen verrichten. We wensen Peter Gods zegen toe voor de onbekende toekomst.”

Afspraken onder druk
Verder vertelde Brand: “Onderdeel zijn van een coalitie, betekent ook gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen binnen vooraf gemaakte afspraken. De laatste jaren – en ik denk dat Alblasserdamsnieuws dat laatst ook wel duidelijk verwoordde –  was het meer dan eens voelbaar, dat gemaakte afspraken onder druk kwamen te staan en andere coalitiepartijen besluiten namen die haaks staan op de principes van de SGP. Denk hierbij aan de discussie en besluitvorming rondom de regenboogvlag en het later aangenomen LHBTI-beleidsplan. Onderwerpen en besluiten die de SGP diep hebben geraakt, omdat zij indruisen tegen Gods scheppingsorde. Het dieptepunt deed zich voor toen de PvdA en het CDA een amendement steunden om shuttlebussen tussen het Alblasserdamse havengebied en het Kinderdijkse molengebied ook op zondag te laten rijden. In plaats van door te praten over een pakket aan maatregelen om het aantal bezoekers in de weekenden en dan met name op de zondag te dempen, werd de discussie in de raad verengd tot het móeten laten rijden van de bus op zondag. Onnodig en ongepast. Een besluit dat ons diep heeft geraakt.”

Pijnlijk besluit
Het pijnpunt zit bij de SGP niet alleen bij afspraken die niet zouden zijn nagekomen. Fractievoorzitter Brand: “Enerzijds wel, maar meer ook omdat een dergelijk besluit ingaat tegen Gods geboden. Daarmee is een duidelijke grens overschreden. Na beraad heeft de SGP-fractie het vertrouwen in de coalitiepartners opgezegd en heeft ook Peter Verheij besloten zijn functie als wethouder ter beschikking te stellen. Een zeer pijnlijk besluit. De SGP heeft ruim elf jaar ruimhartig haar bestuurlijke verantwoording genomen. Daar zijn ook grenzen aan. Daar waar op principiële punten, tegen afspraken in, herhaaldelijk besluiten worden genomen die haaks staan op Gods Woord, wordt voor ons een grens overschreden. Wat de toekomst brengen moge, is ons niet bekend. Eén ding weten en belijden we wel: het ligt in Gods handen.”

Driemaal is scheepsrecht
Wethouder Peter Verheij lichtte het besluit nog verder toe met: Het moge duidelijk zijn dat ik met volle instemming het besluit van de fractie steun. Wij staan voor een getuigenis. Dat in de allereerste plaats. We voeren politiek op basis van Gods Woord en op basis van christelijke overtuigingen. Dat gaat altijd voor. Dat is soms pijnlijk. Maar als het aankomt op echt wezenlijke zaken zoals Gods naam, Gods dag, Gods Woord en Gods eer, dan gaat alles opzij. Dat moment hebben we afgelopen week meegemaakt. Ik heb me elf jaar met hart en ziel voor Alblasserdam en de regio ingezet. Altijd binnen de principiële ruimte die wij nodig hebben om ons werk te kunnen doen. Daar zit een grens aan. In een maritiem dorp als Alblasserdam is driemaal scheepsrecht. Na eerst de regenboogvlag en het LHBTI-plan, had men nu de zondagsrust te pakken. Daarmee hebben we diep gevoeld dat wij op moesten staan met rechte rug en opgeheven hoofd voor het getuigenis dat wij verplicht zijn uit te dragen. Dan is het spijtig om te constateren dat gemaakte afspraken niet zijn nagekomen, maar kiezen wij in volle overtuiging voor het getuigenis van Gods Woord. Mijn diepste overtuiging is dat alleen daar Zijn zegen op te verwachten is. Per 1 juli zal ik als wethouder Alblasserdam verlaten. Dat is met pijn in het hart, maar met volle overtuiging. Voor dit soort wezenlijke principiële zaken gaat alles opzij.”

Na 2022 beschikbaar als wethouder?
Wat Peter Verheij nu gaat doen en of hij in maart 2022 beschikbaar is voor de functie van wethouder in Alblasserdam, werd dinsdag niet duidelijk. “Daar doen we geen uitspraken over en is niet aan de orde. De kwestie die nu speelt is dat ik vertrek,” zei Verheij.

Wachtgeld
Als een wethouder stopt, heeft hij recht op wachtgeld. In het verleden is daar in Alblasserdam gedoe over ontstaan. Met name omdat het met de oude wachtgeldregeling mogelijk was je inkomen jarenlang aan te vullen. Verheij vertelde gebruik te maken van wachtgeld, maar voegde daar direct aan toe dat dit niet meer zal zijn dan nodig is voor een ‘brug naar de toekomst’. “Juist voor deze situaties is de regeling bedoeld. Dat je frank en vrij, vanuit je overtuiging of welke reden dan ook, stopt als wethouder en gebruik kunt maken van de wettelijke voorzieningen. Zolang dat nodig is, maak ik daar gebruik van. Veel meer dan een WW-regeling is het niet. Ik kan namelijk niet bij de sociale dienst aankloppen. Inwoners van Alblasserdam kennen met als zuinige penningmeester. Ik maak er gebruik van als brug naar de toekomst.”

Mannenbroeders
Tot slot blikten Brand en Verheij nog terug op het amendement dat vorige week werd aangenomen in de gemeenteraad en de al eerder ontstane spanningen binnen de coalitie. Brand: “Het is een democratisch besluit, maar we dachten vooraf wel overeenstemming te hebben bereikt over bepaalde uitgangspunten en dan past terughoudendheid van coalitiegenoten in de besluitvorming. Dat laatste hebben wij vorige week zeker niet ervaren. Er is bewust gekozen voor een besluit dat haaks staat op afspraken die we drie jaar geleden hebben gemaakt. Dat de ‘mannenbroeders’ nu een college laten klappen om een busje, doet geen recht aan de discussie. Dit is een opeenstapeling geweest van onderwerpen die de samenwerking in de afgelopen tijd onder druk heeft gezet.”

Muizengaatje
Wethouder Verheij vervolgde: “We waren met het hele voorstel al niet gelukkig. Daarom is er door de fractie ook tegen gestemd. Er was één uiterste muizengaatje om ons aan boord te houden. Dat was de status quo. Namelijk: het niet uitbreiden van activiteiten die de zondag belasten. Dat muizengaatje is niet benut door de twee andere coalitiepartijen. Dat befaamde muizengaatje is eruit gesloopt en er is nog een schep zand bovenop gedaan.”

Wennen
Hoe het in de toekomst verder gaat, moet gaan blijken. Over tien maanden zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Tot die tijd zal de SGP geen deel uitmaken van de coalitie. Brand besloot: “Het zal voor ons wennen zijn om vanuit een nieuwe rol (oppositie) politiek te bedrijven, maar onze boodschap blijft helder. Die blijft ook voor de komende jaren hetzelfde als dat die in de afgelopen jaren was.”

De visie van het CDA en de PvdA was gisteren al op deze website te lezen in dit bericht. De taken die wethouder Verheij had, zijn intussen herverdeeld.  De komende maand gebruikt Verheij om zijn projecten over te dragen aan zijn opvolgers.

Links fractievoorzitter Jaco Brand; rechts wethouder Peter Verheij.