ALBLASSERDAM – Wethouder Peter Verheij heeft dinsdagochtend 1 juni 2021 in het college gemeld dat hij zijn wethouderschap per direct neerlegt. Zijn taken zijn inmiddels overgedragen aan wethouder Jongmans, wethouder Kraijo en burgemeester Paans.  Op maandagavond 31 mei heeft de SGP-fractie laten weten de coalitiesamenwerking met CDA en PvdA in de gemeenteraad van de gemeente Alblasserdam op te zeggen. Directe aanleiding is het raadsbesluit van 25 mei 2021 waarin de gemeenteraad – met de stemmen van de SGP tegen het voorstel – heeft besloten dat ook op zondag een shuttlebus zal rijden naar het Werelderfgoed Kinderdijk.

Met ingang van 1 juni heeft wethouder Verheij zijn taken overgedragen. Hij neemt nog tot 1 juli de tijd om zijn werkzaamheden goed af te ronden. Zijn portefeuilles en deelname aan (externe) bestuurlijke overleggen worden voorlopig waargenomen door de collega’s in het college:

– Portefeuille Financiën: wethouder Kraijo
– Portefeuille Jeugdzorg: wethouder Jongmans
– Portefeuille Openbare Ruimte: wethouder Kraijo
– Portefeuille Ondernemen en projecten Waterhoven en Nedstaal: burgemeester Paans
– Portefeuille Bedrijfsvoering: burgemeester Paans
– Portefeuille Vastgoed: wethouder Jongmans
– Drechtstedenbestuur: burgemeester Paans
– Algemeen Bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd: wethouder Jongmans
– Portefeuillehoudersoverleg Sociaal: wethouder Jongmans
– Portefeuillehouders overleg Middelen: burgemeester Paans/wethouder Kraijo
– Portefeuillehoudersoverleg Economie: burgemeester Paans
– Werkgroep Werk & Inkomen: wethouder Jongmans

Inventarisatie in de komende weken

De komende weken zal burgemeester Paans in overleg met de fractievoorzitters inventariseren wat de ontstane situatie betekent. De gemeente Alblasserdam meldt in een persbericht: “Duidelijk is dat de fracties van CDA en PvdA samen met de gemeenteraad verantwoordelijkheid willen nemen voor het aanpakken van de geplande werkzaamheden, projecten en beleidsvoornemens. Het presidium zal de gemeenteraadsvergadering van 29 juni voorbereiden. In die vergadering zal de gemeenteraad de ontstane situatie bespreken.”

Afscheid Peter Verheij
Verder meldt de gemeente Alblasserdam: “Peter Verheij is 11 jaar wethouder geweest. Aan zijn afscheid zal op passende wijze aandacht worden besteed.” Aan de wethouder en de gemeente is gevraagd of met deze passage bedoeld wordt dat Verheij ook na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 niet zal terugkeren als wethouder. De gemeente laat weten dat de passage niet zo is bedoeld en wethouder Verheij verwijst naar het persgesprek dat dinsdagavond 1 juni 2021 zal plaatsvinden.

Foto: Gemeente Alblasserdam.

Van links naar rechts: wethouder Peter Verheij, gemeentesecretaris Simone van Heeren, burgemeester Jaap Paans, wethouder Kees Jongmans (tijdelijk vervanger van Dorien Zandvliet) en wethouder Arjan Kraijo.