ALBLASSERDAM – Bewoners van de De Savornin Lohmanweg, Talmastraat, Treubstraat en Thorbeckestraat hebben zaterdag 29 mei 2021 met elkaar 140 kuub afval ingeleverd. In de straat waren grote grof-vuil-containers van HVC geplaatst en 350 buurtbewoners waren uitgenodigd hun afval kosteloos in de containers te gooien.De opruimactie werd georganiseerd door Woonkracht10, Stichting Welzijn Alblasserdam, de gemeente Alblasserdam en een bewonersgroep. Aanleiding voor de actie is het onderhoudswerk dat van start gaat bij de flats aan de De Savornin Lohmanweg.

Onder de naam Buurtaanpak Alblasserdam ging het initiatief zaterdag van start. Gebiedsregisseur Nermin Jakirovic van Woonkracht10 vertelt: “Het groot onderhoud van de flats gaat van start. Alle woningen worden opgeknapt. Ook de kelders worden aangepakt en geïsoleerd. Tijdens de wijkschouw van 2019 is geconstateerd dat dit een kwetsbare buurt is. Er is een kansenkaart gemaakt en er is besloten om kleinschalig en buurtgericht te werken en acties te ondernemen. In het kader van NL Doet is er ook bewust voor gekozen de verbinding op te zoeken met de rest van de wijk.”

De actie is door de gemeente en Woonkracht10 bekostigd. Vooraf was er bewust geen ruchtbaarheid aan gegeven, omdat dan mogelijk vanuit andere straten in Alblasserdam ook afval langs gebracht zou worden.