ALBLASSERDAM – Rondom recreatiegebied Lammetjeswiel in Alblasserdam zijn deze week extra borden geplaatst die bezoekers erop attenderen dat het nuttigen van alcohol en het veroorzaken van geluidshinder in het gebied niet is toegestaan. De komende dagen wordt er, gezien het warmere weer dat in aantocht is, drukte verwacht in en rondom het Lammetjeswiel. Zaterdagochtend gingen de eerste zwemmers al te water.

Het is verboden buiten een inrichting op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.