ALBLASSERDAM – In 2020 is het totaal aantal misdrijven in Alblasserdam met 24 procent toegenomen ten opzichte van 2019. Dat is procentueel gezien de grootste stijger in alle 25 gemeenten in de regio Rotterdam. Dat meldt de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam vrijdag 21 mei 2021. Verder blijkt uit de cijfers dat het aantal meldingen over jeugdoverlast flink is gestegen. Verder vonden er in 2020 een stuk meer mishandelingen plaats dan in 2019. Drugshandel nam toe. Het aantal diefstallen van brom-, snor-, fietsen nam met dertig procent af ten opzichte van een jaar eerder. In het totaal vonden in 2020 in Alblasserdam 755 geregistreerde misdrijven plaats.

In 2020 is het aantal incidenten toegenomen ten opzichte van 2019.

• Overlast: In Alblasserdam zijn alle incidenten van overlast substantieel toegenomen ten opzichte van 2019. Absoluut is de grootste toename bij meldingen van jeugdoverlast (+110 incidenten).
• Overige thema’s: Er waren in de gemeente zes incidenten waarbij geweld tegen politieambtenaren (GTPA) is gebruikt in 2020. Er waren geen incidenten veilige publieke taak (VPT).

Jeugdproblematiek
Het totaal aantal verwijzingen naar bureau HALT is in de gemeente Alblasserdam in 2020 afgenomen ten opzichte van 2019 (-5). Deze afname is zichtbaar bij schoolverzuim (-2), vernielingen (-2) en overige delicten (-4). Het aantal verwijzingen voor vuurwerkovertredingen
is juist toegenomen (+4).

Persoonsgerichte aanpak
In 2020 liep er op zeven personen uit Alblasserdam een persoonsgerichte aanpak van het Zorg- en Veiligheidshuis, gelijk aan 2019. Naar verhouding waren er in 2020 minder casussen binnen het thema huiselijk geweld (-15), en meer casussen binnen de thema’s jeugd (+3) en volwassenen (+3). Er stonden geen personen uit Alblasserdam op de Hitlijst van het Veiligheidshuis, net als in 2019.

ZSM
Het aantal aangehouden verdachten uit Alblasserdam dat is ingestroomd op de ZSM is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2019 (-3). Er waren in totaal 46 meldingen over 40 personen. In vergelijking met 2019 zijn er in 2020 minder verdachten besproken binnen het thema jeugd (-6). Ook het aantal meldingen binnen dat thema is afgenomen (-8). Veelvoorkomende criminaliteit als (winkel)diefstal, vernieling, licht uitgaansgeweld of verduistering zorgt voor veel overlast en vraagt om een daadkrachtig en afgewogen optreden. Daarvoor is de ZSM-aanpak bedoeld. De essentie is dat in elke zaak maatwerk wordt geleverd via een aanpak die recht doet aan de belangen van de dader, het slachtoffer en de maatschappij. Daarbij is snelheid een belangrijk element; daders en slachtoffers weten snel waar ze aan toe zijn.

Burgernet
In de gemeente Alblasserdam waren op 31 december 2020 in totaal 2.674 personen aangemeld bij de politie als deelnemer van Burgernet, een toename van 1 procent ten opzichte van 31 december 2019. De dekking van Burgernet zit in Alblasserdam al jaren boven het streefcijfer van 10 procent gemiddeld voor de eenheid. De Burgernet app is in 2020 179 keer gedownload.