ALBLASSERDAM – De Raad van State heeft woensdag 7 april 2021 uitspraak gedaan in een Alblasserdamse zaak over de sluiting van een bedrijfspand op het Nieuwland Parc in Alblasserdam in 2017. De verhuurder van het bedrijfspand, die zélf de politie tipte over een hennepkwekerij in het pand van zijn huurder, vond dat burgemeester Jaap Paans veel te ver ging met zijn besluit om het pand voor drie maanden te sluiten. De Raad van State geeft de verhuurder gelijk en vindt dat Paans het af had moeten doen met een waarschuwing. Eerder had de rechtbank nog geoordeeld dat de burgemeester juist had gehandeld door het pand voor drie maanden te sluiten.

Hennepkwekerij
De zaak draait om een bedrijfspad op het industrieterrein Nieuwland Parc in Alblasserdam. Daar werd op 2 oktober 2017 een hennepkwekerij aangetroffen met twee kweekruimtes met 856 hennepplanten en 895 hennepstekken. De stroom was illegaal afgetapt.

Zelf politie gebeld
Het pand werd sinds januari 2017 verhuurd. Bij het aangaan van de huurovereenkomst heeft de verhuurder kennisgemaakt met de huurder om een beeld te krijgen van zijn betrouwbaarheid. De huurder stelde dat hij als zelfstandig ondernemer werkzaam was als schilder en glaszetter en dat hij het pand wilde gebruiken om spullen op te slaan. Op 2 oktober 2017 wilde de verhuurder het pand binnentreden, om te controleren of de huurder het op de afgesproken manier gebruikte. Hij ontdekte toen dat de sloten waren vervangen. Op dat moment heeft hij direct de politie ingeschakeld. Dezelfde dag heeft de politie, in bijzijn van de verhuurder, een inval gedaan in het pand. De hennepkwekerij werd vernietigd en er werd geconstateerd dat er meerdere oogsten hebben plaatsgevonden.

Beleid
Eind november meldde de gemeente Alblasserdam dat burgemeester Jaap Paans had besloten het bedrijfspand, waar de kwekerij was aangetroffen, voor drie maanden te sluiten. Hoewel de eigenaar van het pand niet op de hoogte was van de kwekerij, werd toch besloten om het pand tijdelijk te sluiten. Een woordvoerster van de gemeente legde toen uit: “De eigenaar van het pand dient zich ook als goed verhuurder te gedragen. Hij zal ook met regelmaat de huurder moeten controleren of hij zich aan het huurcontract houdt en er geen illegale praktijken op nahoudt.” De gemeente hoopte dat het strenge beleid criminelen af zou schrikken om in het Damdorp hun praktijken te beoefenen en dat het andere verhuurders aanzet tot het nemen van hun verantwoordelijkheid.

Wijken niet af
Burgemeester Paans vertelde toen: “Dit soort praktijken willen we niet in ons dorp. Daarom treden we daar tegenop. Wij hebben met ons handhavingsbeleid hard- en softdrugs, een duidelijke weg ingeslagen om dit soort teelt en kwekerijen te weren, kwekers en pandeigenaren aan te pakken en verantwoordelijk te houden. Daar wijken wij niet van af.”

Waarschuwing
Achteraf bezien had de burgemeester dat laatste in dit specifieke geval wél moeten doen, zo oordeelt de Raad van State nu. De RvS vindt dat de burgemeester gebruik had moeten maken van de uitzonderingsregel in de beleidsregels. In de beleidsregels staat dat in situaties waarbij er softdrugs wordt aangetroffen in een pand en de eigenaar hier geen schuld aan heeft, in afwijking van de handhavingsmatrix, eerst een waarschuwing wordt uitgevaardigd. In dit geval ging de burgemeester direct over tot sluiting.

Conclusie RvS
De Raad van State concludeert daarom: “De burgemeester kan worden toegegeven dat de verhuurder na de controle die hij eind juni 2017 heeft uitgevoerd, te lang, namelijk drie maanden en een aantal dagen, heeft gewacht met het uitvoeren van een nieuwe controle. Naar het oordeel van de Afdeling neemt deze overschrijding echter niet weg dat de burgemeester in dit geval de hiervoor weergegeven uitzondering uit de beleidsregel had moeten toepassen. Hierbij is ten eerste van belang dat de verhuurder de huurder voor het aangaan van de huurovereenkomst heeft gecontroleerd. Hij heeft onder meer kopieën van zijn identiteitsbewijs gemaakt, een uittreksel uit de Kamer van Koophandel opgevraagd en persoonlijk kennis gemaakt met de huurder op het adres waar de huurder woonde. Al deze controles bevestigden dat de huurder als zelfstandig ondernemer werkzaam was als schilder en glaszetter. Verder vindt de Afdeling van belang dat de huur altijd per bank werd betaald, dat verhuurder na het aangaan van de huurovereenkomst regelmatig controles heeft uitgevoerd waarbij hij het hele pand controleerde, dat hij ook eind juni het hele pand heeft gecontroleerd en toen heeft vastgesteld dat er schilderspullen en rolsteigers werden opgeslagen en dat hij op 2 oktober 2017 direct de politie heeft ingeschakeld toen hij er achter kwam dat de sloten waren vervangen.”

Schadevergoeding
De verhuurder wil de schade die hij door de onterechte sluiting heeft opgelopen, bij de burgemeester (de gemeente) gaan verhalen. Hierover heeft de Raad van State nog geen uitspraak gedaan. “De Afdeling zal in een afzonderlijke uitspraak over dit verzoek oordelen. Het onderzoek zal daartoe worden heropend. In die zaak zal uitsluitend het verzoek om schadevergoeding ter beoordeling staan.”

De volledige uitspraak van de Raad van State is hier te bekijken.