ALBLASSERDAM – Er lijkt na twaalf jaar wachten dan eindelijk een concreet plan te liggen voor de bouw van 33 eengezinswoningen op het oude Wipmolenterrein aan de Zeevaartschoollaan in Alblasserdam. In 2009 werd de grond verkocht aan Westwaard Wonen (dat later Woonkracht10 geworden is.) In de afgelopen jaren kwamen er diverse plannen voorbij. Er zou een woonzorgcombinatie geplaatst worden, daarna werd onderzocht of er een kerk neergezet kon worden. Het plan dat er nu ligt, als het aan de initiatiefnemers ligt, zo snel mogelijk uitgevoerd. Het betreft de bouw van 33 woningen, waarvan elf sociale (starters-)huurwoningen en 22 koopwoningen.

Woningcorporatie Woonkracht10 heeft samen met projectontwikkelaar Dudok een nieuw plan gemaakt. Een derde van de woningen wordt ‘sociaal’, een derde ‘midden’ en een derde ‘duur’. De toevoeging van elf huurwoningen is nieuw, ten opzichte van een eerder plan met enkel koopwoningen.

“Het plan bestaat uit 33 eengezinswoningen. Uit de recente woningmarktanalyse van RIGO blijkt voor dit woningtype de grootste frictie te bestaan tussen vraag en aanbod. Dit plan draagt bij aan het verkleinen van deze frictie en voorziet dus in een behoefte,” stelt portefeuillehouder Arjan Kraijo in een brief aan de gemeenteraad.

Woonkracht10 en Dudok hebben aangegeven extra inzet te plegen om dit plan zo snel mogelijk in procedure te brengen en tot uitvoering te brengen.

De gemeente Alblasserdam verkocht in 2009 de oude Wipmolen aan Westwaard Wonen. De opbrengst viel toen tegen, meldde het college in die tijd. Er werd gehoopt en ingeschat dat de winst meer dan één miljoen euro zou bedragen, maar nieuwe cijfers wezen toen uit dat dit ongeveer de helft zou worden. Dit had te maken met plankosten, ambtelijke uren, opstellen van het bestemmingsplan, de milieudienst en planschade. “Deze totale kosten bedragen afgerond 500.000 euro,” meldde het college toen.

Het planvoorstel 2021 voor de oude Wipmolenlocatie is hier te downloaden.