ALBLASSERDAM – De hele gemeenteraad van Alblasserdam heeft dinsdag 30 maart 2021 het moskeebestuur in het dorp opgeroepen om actief in gesprek te gaan met de inwoners van Alblasserdam over het voornemen om vanaf april de gebedsoproep ‘azan’ ten gehore te brengen in Alblasserdam. Verder vraagt de raad aan het moskeebestuur om, in afwachting van die gesprekken en uitkomst van die gesprekken, het besluit om op 9 april al te starten met de gebedsoproep, op te schorten. Opvallend detail: de voorzitter van de moskee is behalve moskeevoorzitter, ook PvdA-gemeenteraadslid in Alblasserdam.

Vanwege deze dubbele petten, heeft Yilmaz bij burgemeester Jaap Paans kenbaar gemaakt dat hij over het onderwerp ‘azan’ als PvdA-raadslid niet aan beraadslagingen en stemmingen mee zal doen.

Maatschappelijke onrust
De oproep van de voltallige Alblasserdamse raad, werd uitgesproken door Herman Verweij, vicevoorzitter van de gemeenteraad in Alblasserdam.  Verweij vertelde: “Wij hebben als gemeenteraad van Alblasserdam kennisgenomen van de wens van het moskeebestuur, om de gebedsoproep van de moskee elke vrijdag in het openbaar ten gehore te gaan brengen. Te beginnen bij de start van de ramadan op 9 april aanstaande. Als raad hebben we ook kennisgenomen van de maatschappelijke onrust en de vragen die dit voornemen in de Alblasserdamse gemeenschap heeft opgeroepen. En die onrust en die vragen snappen wij  ook. Daarom willen we als gemeenteraad, eensgezind, namens alle fracties een oproep doen aan het moskeebestuur.”

Besluit opschorten
Verweij vervolgde: “We vragen het moskeebestuur om actief in gesprek te gaan met de Alblasserdamse bewoners die vragen en zorgen hebben, naar aanleiding van hun voornemen. Dat zou wat ons betreft een gesprek moeten zijn, wat niet gericht is op elkaar overtuigen, maar wat gericht zou moeten zijn op het proberen elkaar te begrijpen en samen in gesprek met elkaar op zoek te gaan naar een vorm en invulling van de wens van het moskeebestuur, die past en recht doet aan de zorgen en vragen uit de Alblasserdamse gemeenschap. We willen daarom het moskeebestuur oproepen, om in afwachting van die gesprekken en uitkomst van die gesprekken, het besluit om op 9 april al te starten met de gebedsoproep, op te schorten. Vanuit de raad verzoeken we het college van Alblasserdam deze dringende oproep aan het moskeebestuur over te brengen.”

Inspreekrecht burgers op 6 april
Burgemeester Jaap Paans beloofde de boodschap over te brengen, maar gaf tussen de regels door aan dat de boodschap eigenlijk ook al bekend is, omdat Orhan Yilmaz bij de gemeenteraadsvergadering aanwezig was. Verder vertelde Paans dat er diverse Alblasserdamse burgers zijn die willen inspreken op het onderwerp. Hoewel het onderwerp niet geagendeerd staat, is besloten om ‘recht te doen aan de situatie’ en de insprekers het woord te laten doen tijdens de commissievergadering Bestuur en Samenleving op 6 april 2021.

In goede harmonie in gesprek
Moskeevoorzitter Orhan Yilmaz, die het in de afgelopen twee weken flink voor de kiezen kreeg met alle kritiek op het voornemen, laat desgevraagd weten dat hij deze week graag in goede harmonie in gesprek gaat met de buurtbewoners. Vooralsnog blijft het voornemen van de voorzitter om de azan vanaf 9 april te laten klinken bij de moskee in het dorp. Yilmaz vindt de kritiek extra zuur, omdat hij in de afgelopen jaren allerlei activiteiten heeft ondernomen om de goede banden met de buurt aan te halen. Dat werd bijvoorbeeld gedaan met open gesprekken, open dagen bij de moskee en uitnodigingen voor deelname aan de iftarmaaltijd tijdens ramadan. Het valt Yilmaz daarom extra zwaar dat er zoveel kritiek is op het plan om twee minuten per week de Arabische gebedsoproep ten gehore te brengen bij de moskee.

De azan
Vooralsnog is het voornemen er dat de Yunus Emre moskee aan de Anjerstraat in Alblasserdam vanaf 9 april 2021 iedere vrijdag een gebedsoproep in het openbaar gaat doen. De ingezongen ‘azan’ zal dan, in het Arabisch, door een luidspreker bij de moskee gaan klinken. De oproep start met een belijdenis dat Allah de grootste is (āllahu ākbar). Vervolgens wordt gesteld dat Mohammed Gods boodschapper is. Daarna wordt er opgeroepen om naar het gebed te komen. De moskee benadrukt dat ze zich zal houden aan de geldende geluidsnormen.