ALBLASSERDAM – De opknapbeurt van de Zeilmakersstraat, nabij de achterkant van winkelcentrum Makado in Alblasserdam begint half april. Aannemersbedrijf De Kuiper Infrabouw uit Hardinxveld-Giessendam gaat het werk uitvoeren. Hiermee is naar verwachting zes maanden gemoeid. “De opknapbeurt is nodig omdat de bestrating op diverse plekken is verzakt en de riolering vervangen moet worden. Behalve woonstraat is de Zeilmakersstraat de verbindingsroute naar parkeerterrein Nedersassen en de bevoorradingsweg voor winkelcentrum Makado. In aanloop naar de reconstructie is met alle betrokken partijen uitvoerig overleg geweest,” zo laat de gemeente Alblasserdam weten.

Verbeteringen
De gemeente laat verder weten: “Het resultaat hiervan is dat we de reconstructie aangrijpen om meer verbeteringen door te voeren. Zo wordt de straat groener. De bomen die in goede conditie zijn blijven staan en er wordt nieuw groen geplant. De bewoners offeren een stukje van hun voortuin op om één lange haag langs de straat te kunnen plaatsen. Zo ontstaat een groener en rustiger straatbeeld. De snelheid van het autoverkeer beperken we met een wegversmalling, een slinger in de rijbaan en het aanbrengen van een hoogteverschil. Ook komen er meer parkeerplaatsen.”

Versterking van centrum
De nieuwe inrichting van de Zeilmakersstraat sluit aan op het nabijgelegen Raadhuisplein dat onlangs ook opnieuw is ingericht. De entree van het Makadocentrum aan de Zeilmakersstraat krijgt eenzelfde vakindeling als het vernieuwde Raadhuisplein. De vakken worden in afmeting wel een stuk kleiner. Rondom de boom voor de ingang van het winkelcentrum wordt een vierkante bloembak geplaatst, die tegelijk als zitplaats dient. Eenzelfde soort bloembak is te vinden bij de hoofdingang van het Makadocentrum.

Complimenten
Op 16 maart stemde de gemeenteraad in met het beschikbaar stellen van een krediet voor de werkzaamheden van € 801.000,-. Eerder waren er in de commissievergadering complimenten voor de manier waarop het plan tot stand kwam. Wethouder Peter Verheij is blij dat het werk nu bijna begint. ”We zijn sinds 2018 met alle partijen in overleg over de meest optimale herinrichting. Zorgvuldigheid was daarbij belangrijker dan snelheid. Uit onderzoek bleek gelukkig dat we de bomen op één na konden behouden. We hebben de plannen hierop aangepast. Het in stand houden van groen vinden we in deze tijd van klimaatverandering heel belangrijk. Het is mooi om te constateren dat deze zorgvuldigheid door de raad wordt gewaardeerd. Als de Zeilmakersstraat over een goed half jaar klaar is, is het centrum van Alblasserdam weer een beetje mooier geworden.”

De gemeente besluit: “Het is onvermijdelijk dat de opknapbeurt overlast voor bewoners, winkeliers en bevoorraders gaat opleveren. De aannemer probeert deze overlast zoveel mogelijk te beperken.”