ALBLASSERDAM – Wethouder Arjan Kraijo is deze week, tijdens de gemeenteraadscommissievergadering nader ingegaan op de illegale bomenkap langs de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam. Arco Strop van het CDA vroeg de wethouder of er een boete voor de projectontwikkelaar volgt, welke bestuurlijke gevolgen de kap heeft en of er voor de bomen überhaupt wel een kapvergunning af zou zijn gegeven, als daar een aanvraag voor gedaan zou zijn.

Begin maart zijn achter de kassen van Jonker aan de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam, aan de kant van het Park Huis te Kinderdijk, zes bomen illegaal gekapt. Voor de bomen was geen kapvergunning verstrekt. Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Alblasserdam hebben  ingegrepen en de kap stilgelegd. Projectontwikkelaar Jan Bouter, die in het gebied huizen wil laten bouwen, baalde van de situatie. “Het berust echt op een misverstand,” liet hij desgevraagd weten.

Wethouder Kraijo vertelde: “Dit had  nooit mogen gebeuren en is erg dom geweest. Daar doe je geen goed mee als het gaat om het vertrouwen tussen de omwonenden en de ontwikkelaar. Er loopt inmiddels een procedure om een bestuurlijke boete af te geven.”

Wel vergunning
Volgens Kraijo zouden er wel kapvergunningen zijn afgegeven, als hiervoor aanvragen ingediend zouden zijn. Een koppeling met de ruimtelijke procedure is er volgens de wethouder niet. “Het is niet zo dat er nog een sanctie kan volgen om de bestemmingsplanprocedure stop te zetten. Die twee dingen worden niet met elkaar vermengd.”

Wist het niet
Ontwikkelaar Jan Bouter gaf begin maart opdracht om het gebied bij de Oost-Kinderdijk, waar hij woningen wil bouwen, alvast wat op te schonen. “En ik wist niet dat ik hier een kapvergunning voor nodig had. Als je in het gebied vanaf de dijk naar beneden gaat, staan er coniferen, bramen en riet en dat is niet vergunningplichtig.  En aan de achterkant, waar ik nog nooit geweest was, stonden bomen die blijkbaar kapvergunningplichtig waren. Dit berust voor ons echt op een misverstand. Ik wil natuurlijk geen eigen ellende creëren in het gebied. Als ik het had geweten, had ik het nooit gedaan,” vertelt Bouter.

Zwaar materieel
Volgens buurtbewoner Gert de Groot is dit onwaarschijnlijk, omdat er op de dag van de kap ‘het zwaarst denkbare materieel’, zoals een grote hakselaar om bomen te versnipperen, naar de locatie kwamen. In een brief aan de gemeenteraad gaat Gert de Groot uitgebreid in op de situatie. Hij spreekt in zijn brief van een ravage en legt uit waarom het een bijzonder gebied is. De brief is hier te bekijken.

Bouwplan
Binnen ongeveer 2,5 jaar staan, wat projectontwikkelaar Bogor betreft, langs de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam 18 nieuwe woningen en 13 nieuwe appartementen op de plek waar nu de oude kassen van familie Jonker en het oude bedrijfspand en woningen van Baas Wooncentrum staan. Het woningbouwproject vindt plaats aan de rand van het Park Huis te Kinderdijk, dat onderdeel van de Groene Long van Alblasserdam is. De plannen liggen inmiddels ter inzage bij de gemeente. Later dit jaar zullen de plannen ter vaststelling naar de gemeenteraad gaan. Als alles meezit, kan er in de tweede helft van 2021 al begonnen worden met de start van de verkoop van de woningen, verwacht ontwikkelaar Bouter. “Daarna moeten we nog zeker anderhalf jaar bouwen. Het zou mooi zijn als de woningen en appartementen er in 2023 staan.”