REGIO – Nu het ijs steeds dikker wordt, wordt het woord ‘molentocht’ in de regio steeds vaker in de mond genomen. Met de huidige regels is een georganiseerde molentocht in Alblasserwaard uitgesloten. In theorie zou er nog een minieme kans bestaan dat de tocht alsnog gereden wordt bij voldoende ijsdikte, als de overheid de maatregelen zou versoepelen en een evenement toe zou staan. Vooralsnog is dat niet aan de orde en dus gaat de voorzitter van de stichting Schaatsmolentochten Alblasserwaard er vanuit dat de beroemde schaatstocht in de komende tijd niet verreden gaat worden.

Aan de organisatie heeft het in ieder geval niet gelegen. In oktober is al gestart met de voorbereidingen van een eventuele tocht. “Je schrijft je vingers blauw aan voorbereiding,” vertelt Hillebrand Beärda, voorzitter van de Stichting Schaatsmolentochten Alblasserwaard.

Daar waar het in voorgaande jaren vooral afhing van het weer of de molentocht gereden zou kunnen worden, is de organisatie dit jaar afhankelijk van het weer èn van de maatregelen rondom het coronavirus. De huidige regel is dat er geen evenement georganiseerd worden. Dat houdt in dat de de molentocht in principe niet verreden gaat worden. Voorzitter Beärda vraagt zich echter hardop af waar nu goed aan wordt gedaan. Een ongeorganiseerde tocht met ook veel publiek of een georganiseerde, waarbij ‘gestuurd’ kan worden. Er is onder meer nagedacht over gespreid starten in verschillende tijdsvakken, waarmee 156 opstartmomenten ontstaan. Beärda somt enkele argumenten op, waarom een eventuele tocht beter georganiseerd dan ongeorganiseerd kan verlopen:
– Iedereen rijdt dezelfde kant op;
– Iedereen heeft een doel en schaatst dus door;
– Gespreid starten leidt tot gespreid schaatsen;
– Er wordt veel meer ijs gebruikt;
– Na een stevige inspanning ga je tevreden naar huis.

Maar vooralsnog is er dus geen sprake van een eventuele molentocht, omdat er geen evenementen georganiseerd mogen worden. Daarom heeft de stichting Schaatsmolentochten Alblasserwaard vandaag een bericht opgesteld, waarin wordt vermeld dat de tocht niet doorgaat.

Het bericht luidt:

Beste Schaatsliefhebbers,
Wij worden belaagd met e-mails of de Molentocht doorgaat, of dat het ijs dik genoeg is, of wij mensen persoonlijk willen informeren en nog meer van dat soort zaken.
Sorry maar de Molentocht gaat vanwege de Covid-19 regels, opgelegd door de regering, niet door. Wat betreft de vraag over ijsdiktes en de vraag of men kan komen schaatsen is het antwoord: “hier doen wij geen uitspraken over, en het advies is thuis te blijven”. Voor de PLAATSELIJKE BEVOLKING adviseren wij de website of Facebook pagina van uw plaatselijke vereniging in de gaten te houden. Voor mensen buiten de regio heeft het geen zin om naar de aangesloten ijsbanen te komen aangezien deze ALLEEN toegankelijk zijn voor leden die ook woonachtig zijn in dat betreffende dorp.
Stay Safe, geniet van deze winter en hopelijk tot volgend jaar.
Groeten,
Stichting Schaatsmolentochten
Bovenstaand artikel is ongeveer 2 uur na publicatie aangepast en herschreven. De eerste versie was bij nader inzien té optimistisch en deed vermoeden dat ‘de deur op een kier’ stond, terwijl die deur op dit moment dicht is.