ALBLASSERDAM – Zijn morsende vuilophalers een probleem in Alblasserdam? Dat was de vraag die afgelopen raadsvergadering centraal stond bij de inspraakronde. Alblasserdammer Kees Boodt vindt dat vuilophaler HVC haar werk niet goed doet in Alblasserdam. Tijdens het legen van de kliko’s, zouden de vuilophalers afval op straat morsen en niet opruimen. De Damdorper schreef hierover meerdere keren een brief naar de gemeenteraad van Alblasserdam, om dit probleem aan de kaak te stellen. Tijdens de laatste raadsvergadering werd erover gesproken en de heer Boodt vroeg om een enquête om te zien hoe groot het probleem in Alblasserdam is. Portefeuillehouder Peter Verheij zag daar niets in en zei: “Wij letten als opdrachtgever ook goed op en wij zien het niet of nauwelijks. Ik vind niet dat als we het niet zien, we er een dorpsbrede enquête op los moeten laten.”

Ziet u dat er tijdens het legen van de kliko's in Alblasserdam afval op straat terecht komt?

Laden ... Laden ...

Proef op de som
Vrijdag 5 februari 2021 werd de proef op de som genomen in de Staatsliedenbuurt en werd er gekeken of er inderdaad werd gemorst bij het ophalen van het oud papier. Uit de steekproef bleek dat in vier van de vijf straten inderdaad afval achter bleef. In de Groen van Prinstererstraat, de Johan de Wittstraat, de Troelstrastraat en de Abraham Kuyperstraat werd afval gemorst tijdens het legen van de bakken en er werd niet opgeruimd. Eén van de ophalers trapte zelfs wat afval onder de vuilniswagen. In de loop van de ochtend werd het meeste gemorste vuil door buurtbewoners weer van de weg gehaald en in één van de kliko’s gedaan.


Vele klachten

Bij Kees Boodt is de situatie al jaren een doorn in het oog. Boodt schreef onlangs in zijn brief aan de gemeenteraad van Alblasserdam: “Vele malen klachten indienen heeft nooit geresulteerd in een oplossing van het morsprobleem. Peter Verheij stelt terecht vast dat het aan HVC is om de chauffeurs aan te sturen binnen de afspraken die de gemeente heeft. Hij zal dit in periodiek overleg met HVC ook nog eens onderstrepen. Gezien de vele klachten, die ik de afgelopen jaren heb ingediend, verwacht ik hier eerlijk gezegd niets van. En ik neem er ook geen genoegen mee, want ik ben niet van plan jarenlang en vele weken achtereen de uitvoering van contract met HVC in goede banen te leiden of hun mors op te ruimen. Dat behoort HVC primair zelf te regelen en, indien niet, dan behoort het door de gemeente Alblasserdam gecorrigeerd of anders geregeld te worden. Maar zeker niet door burgers, die zijn tenslotte geen opdrachtgever van HVC.”

Boetes
Boodt vindt het oneerlijk dat burgers die afval laten slingeren een boete krijgen en dat de vuilophalers ongestraft blijven. “De boetes voor het op straat gooien van afval zijn in principe goed geregeld en gaan stapsgewijs omhoog. Op de eerste overtreding staat een boete van 140 euro, op de tweede 280 euro of drie dagen werkstraf, op de derde 420 euro of vijf dagen werkstraf plus een boete van 140 euro. Dit wordt, voor zover ik weet, niet gehandhaafd. Er is sprake van rechtsongelijkheid tussen burgers en de overheid. HVC kan er straffeloos al vele jaren een rommeltje van maken,” vindt Boodt.

Vinden meer mensen dit?
Afgelopen week sprak de Damdorper in tijdens de raadsvergadering. Hij vertelde de raad dat hij vindt dat de gemeente Alblasserdam vuilophaler HVC onvoldoende aanstuurt. “De dienstverlening moet beter, want we betalen daar per jaar zo’n 360 euro per huishouden voor. Ik vraag me af of er mensen in Alblasserdam zijn die net als ik vinden dat dat niet goed gaat. Dus mijn vraag aan de raad is: zou het mogelijk zijn om een enquête te houden onder de burgers? Naar mijn idee kun je dan ook de betrokkenheid van mensen bij het omgaan met afval vergroten. Wethouder Verheij probeert al lang het restafval naar beneden te brengen. Dat zou een doelstelling van de enquête kunnen zijn.”

Bonusmalussysteem
Boodt sloot zijn verhaal af met de stelling dat hij vindt dat de gemeente beter het werk van HVC zou moeten controleren en dat er sancties zouden moeten volgen, als het weer eens mis is gegaan. Boodt stelde voor om na te denken over de invoering van een bonusmalussysteem. “En als dat allemaal niet werkt, kijk dan eens om je heen of er betere ophaaldiensten zijn. Voor mijn deur is het elke keer weer een troep en er zijn meer mensen die er last van hebben. HVC zegt dat ik één van de weinigen ben, die klaagt. Dat is dan jammer, maar dat is geen maatstaf voor het feit dat zij, in mijn ogen, hun werk niet goed doen.”

‘Ik zie het niet’
De raadsleden Ramon Pardo van D66 en Wim van Krimpen van de PvdA, gaven aan een uitgebreidere meting onder de bevolking wel te zien zitten. Van Krimpen merkte daarbij op: “Na de brief van de heer Boodt heb ik het in de gaten gehouden en ik zie het zelf niet, maar ik vind het een goed idee om te kijken wat er speelt en hoe dit gaat in Alblasserdam.”

‘Wij zien het ook niet of nauwelijks’
Wethouder Peter Verheij vertelde dat ook vanuit de gemeentekant wordt gevonden dat er geen vuil achter moet blijven na een ophaalronde. “Maar in de ogen van ons als opdrachtgever, gaat het echt om incidentele situaties. Ze zouden niet voor moeten komen, maar ze doen zich zeer beperkt voor en daar waar ze zich voordoen, corrigeert HVC na een melding onmiddellijk. Dan worden er mensen teruggestuurd om het op te ruimen. Ik onderschrijf daarom de woorden van de heer Van Krimpen: Wij letten als opdrachtgever ook goed op en wij zien het niet of nauwelijks. Ik vind niet dat als we het niet zien, we er een dorpsbrede enquête op los moeten laten. De huidige parameters zijn voldoende. Op dit specifieke punt in de ophaalronde, onderschrijf ik nogmaals de woorden van Van Krimpen: wij zien het niet.”

Fixi
Harrold van Vliet van de SGP stelde vervolgens voor om in De Klaroen een stuk te schrijven, waarin burgers worden opgeroepen melding te maken via Fixi, als zij klachten hebben. De raadsleden riepen de wethouder op om het probleem dat de heer Boodt heeft aangekaart in ieder geval te betrekken bij de evaluatie van het grondstoffenplan in maart.

Ziet u dat er tijdens het legen van de kliko's in Alblasserdam afval op straat terecht komt?

Laden ... Laden ...

In de Johan de Wittstraat viel afval uit de papierbak. Dit werd niet opgeruimd.

Ook in de Abraham Kuyperstraat belandde oud papier op straat tijdens het legen van de kliko’s.

Bij het oud papier, zaten persoonsgegevens.

Verderop in de wijk bleef oud papier achter. HVC hoeft dit oud papier echter niet mee te nemen, omdat het niet in een kliko zat.

In de Troelstrastraat was na het legen van de bakken een spoor van afval te zien.

Halverwege de groen van Prinstererstraat lag ook oud papier op straat.

In de Groen van Prinstererstraat belandde halverwege de ‘u’-vorm oud papier op de weg.