ALBLASSERDAM – Buurtbewoners van de Vogelbuurt en Waalsingel in Alblasserdam hebben vrijdag 5 februari 2021 een nieuwe brief ontvangen van woningcorporatie Woonkracht10. De vorige brief, naar aanleiding van een brand in een hennepkwekerij in een woning aan de Waalsingel, viel bij de buurt niet in de smaak. Er werd een handtekeningactie gehouden en een boze brief naar Woonkracht10 en de gemeente Alblasserdam gestuurd. Inmiddels is alles bijgelegd, zijn er nieuwe acties ondernomen en zijn de buurtbewoners weer tevreden met Woonkracht10.

Vrijdag overhandigde gebiedsregisseur Nermin Jakirovic van Woonkracht10 de nieuwe brief aan de initiatiefnemers van de handtekeningenactie in de buurt: Sander Buist en Annechien de Canne.

Communicatie
Jakirovic benadrukte dat de deur van de woningcorporatie figuurlijk altijd open staat en dat buurtbewoners er altijd terecht kunnen als ze ergens tegenaan lopen. Hoewel Jakirovic het enerzijds jammer vindt dat het één en ander via de pers naar buiten is gegaan, is hij toch blij met het signaal dat de bewoners hebben gegeven. “Het laat voor ons weer zien hoe belangrijk communicatie is. We zijn daarom direct het gesprek aangegaan met de buurt en we verschuilen ons daarbij niet. Ons idee bij de vorige brief was om mensen op te roepen om bij vermoedens van een hennepkwekerij een melding te doen.”

Verbijsterd
In de buurt werd de inhoud van de brief echter anders opgevat. In een boze brief schreven de buurtbewoners dat zij verbijsterd waren over de inhoud van de brief van Woonkracht10. Met name de passage ‘Helaas hebben wij geen meldingen uit de woonomgeving ontvangen van eventuele activiteiten die zich in de woning afspeelden. Ik vraag uw medewerking om dit samen met ons in de toekomst te voorkomen.’ schoot bij een aantal buurtbewoners in het verkeerde keelgat. In de brief van de buurt stond onder meer: “Totaal verbijsterd zijn wij over de inhoud van de brief, die door ons als bewoners ontvangen is. Wij vinden het een zeer onterechte reactie van uw kant, daar wij al enkele jaren actief bezig zijn om de buurt schoon, sociaal en veilig te maken en houden om verpaupering tegen te gaan.”

Wietwoning
Inmiddels zijn alle ongemakken over en weer naar elkaar uitgesproken en is er goed overleg. In de brief die vrijdag is bezorgd staat onder meer het belang van het melden van vermoedens van een hennepkwekerij. Verder meldt Woonkracht10 dat de huurder uit de wietwoning in de tweede week van februari zijn sleutel in moet leveren. Tot die tijd hebben de huidige huurders de tijd om de woning leeg te ruimen en in goede staat op te leveren.

Opknapbeurt
Tot slot wordt er gemeld dat er plannen zijn met het terrein tussen de Eksterstraat en de Waalsingel. De gemeente Alblasserdam zal hier de omwonenden op korte termijn over informeren, zo is de verwachting van de woningcorporatie. Daarnaast wordt gemeld dat in het najaar van 2021 wordt gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de huurwoningen in de wijk. De woningen worden energiezuiniger, comfortabeler en veiliger gemaakt.

Teleurgesteld in gemeente
De buurtbewoners Sander en Annechien laten weten blij te zijn met de acties die Woonkracht10 direct heeft ondernomen. Daarnaast vertellen zij zeer teleurgesteld te zijn in de gemeente Alblasserdam: “We hebben nog steeds niets van de gemeente Alblasserdam gehoord op onze brief. We willen zo graag samen met de politie, de gemeente en Woonkracht10 in gesprek blijven, maar volgens mij denken ze bij de gemeente: “laat ze maar roeptoeteren”.”

Burgemeester Jaap Paans laat weten: “De gemeente is verheugd met het bericht dat de koude uit de lucht is tussen de bewoners en Woonkracht 10. De gemeente heeft op de achtergrond meegekeken met de herstelactie en heeft Woonkracht 10 eerst gelegenheid gegeven weer in contact te treden met de bewoners. De burgemeester is graag bereid om in contact te treden met de de heer Buist en mevrouw De Canne om de verdere teleurstelling te bespreken”.

Brand in kwekerij
Donderdag 7 januari 2021, brak in een woning aan de Waalsingel brand uit. Al snel bleek dat er sprake was van een brandende hennepkwekerij. In de plantage stonden ruim 270 hennepplantjes. De brandweer had de brand relatief snel onder controle. Er ontstond echter wel flinke schade aan de woning en rookschade aan de woningen van de beide buren. Inmiddels is ook gebleken dat de stroom illegaal werd afgetapt.

Van links naar rechts: gebiedsregisseur Nermin Jakirovic van Woonkracht10 en de buurtbewoners Sander Buist en Annechien de Canne.