ALBLASSERDAM – In Nederland komt het voor dat mensen een sociale huurwoning hebben, maar daarnaast ook in het bezit zijn van één of meerdere koophuizen, blijkt uit onderzoek van het Kadaster, in opdracht van NRC. De VVD in Alblasserdam is benieuwd of dit in het Damdorp ook aan de orde. De partij vindt het ongewenst dat mensen die één of meer koopwoningen bezitten, zelf in een sociale huurwoning wonen en vraagt aan het college van b&w of zij dat ook vindt.

De partij schrijft verder: “Raadsbreed is er zorg over het gebrek aan betaalbaar woningaanbod in Alblasserdam voor de eigen starters en ouderen. Omdat het belangrijk is dat, naast de discussie over nieuwbouw en inpasbaarheid van sociale huurwoningen in nieuwe projecten, ook een discussie over  toewijzing gevoerd moet worden, hebben we vragen.”

De VVD wil weten of het college van burgemeester en wethouders ook in Alblasserdam onderzoek wil doen in Alblasserdam, samen met het Kadaster en Woonkracht10, naar huurders die koopwoningen bezitten. Verder vraagt de partij of het college op voorhand kan aangeven welke mogelijkheden zij in haar bevoegdheid ziet om dergelijke situaties te beëindigen en nieuwe situaties te voorkomen.

De vragen zullen binnenkort schriftelijk door het college worden beantwoord.