ALBLASSERDAM – Binnen ongeveer 2,5 jaar staan, wat projectontwikkelaar Bogor betreft, langs de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam 18 nieuwe woningen en 13 nieuwe appartementen op de plek waar nu de oude kassen van familie Jonker en het oude bedrijfspand en woningen van Baas Wooncentrum staan. Het woningbouwproject vindt plaats aan de rand van het Park Huis te Kinderdijk, dat onderdeel van de Groene Long van Alblasserdam is. Verder is het de bedoeling dat de oude Wasserij aan de Pijlstoep tegen de vlakte gaat en dat daar niets voor terugkomt.

Projecten
Met name het dossier rondom de oude wasserij, met vervuilde grond, nabij het Lammetjeswiel in Alblasserdam loopt al jaren. Diverse malen zijn er pogingen ondernomen om op die locatie woningen te bouwen. Een aantal jaar geleden werd de grond gekocht door Bogor Projectontwikkeling. Enige tijd later kocht Bogor ook de nabijgelegen locaties Baas Wooncentrum en de kassen van Jonker langs de Oost-Kinderdijk. Daarnaast zijn inmiddels ook twee woningen gekocht. Pijlstoep 26 langs het wandelpad naar het park en de bedrijfswoning van de wasserij nabij het Lammetjeswiel zijn door Bogor aangekocht.

Gedragen plan
Jan Bouter van Bogor Projectontwikkeling voerde in de afgelopen periode gesprekken met de betrokkenen in het gebied. Er werd gesproken met de Stichting Groene Long, met het college van b&w, met de gemeenteraad, met de bewoners van Noordstaete, met het Waterschap en nog diverse andere partijen. Bouter wil namelijk, vertelt hij, een zo breed mogelijk gedragen plan ontwikkelen.

Zo moet het er ongeveer uit gaan zien.

Twee grote uitdagingen
Voor de plannen van de projectontwikkelaar, moet in ieder geval het bestemmingsplan aangepast worden. Voor de ontsluiting van het verkeer zullen ook aanpassingen gedaan worden. Jan Bouter vertelt: “We hadden bij de start direct twee grote uitdagingen. Dat waren: hoe zit het Waterschap in de plannen? En hoe doe we het met de aan –en afvoer van het verkeer? Het Waterschap is inmiddels akkoord. En adviesbureau Goudappel Coffeng heeft de verkeerssituatie onderzocht. Het plan wordt door hen gedragen en is overgenomen door de gemeente Alblasserdam. De voorgevel van Baas gaat vier meter naar achteren, zodat je naar links en naar rechts kunt kijken als je de dijk op wilt rijden. Verder hebben we 22 parkeerplekken voor 13 appartementen. Bij de grondgebonden woningen komen er parkeerboxen bij de woningen en daarnaast zijn er zo’n tien speciale parkeerplaatsen voor bezoekers.”

Oude wasserij
Tijdens de gesprekken met de gemeente bleek bij Bogor al snel dat de gemeente in de maag zat met de oude wasserij en de vervuilde grond er omheen “De gemeente wil de wasserij weg hebben. Daarom hebben we besloten dat we de oude wasserij gaan slopen en de bedrijfswoning omzetten naar een burgerwoning. De bodem wordt gesaneerd en er gaat een bodembedekking overheen,” aldus Bouter.

Verkoop en bouw
De plannen liggen inmiddels ter inzage bij de gemeente. Later dit jaar zullen de plannen ter vaststelling naar de gemeenteraad gaan. Als alles meezit, kan er in de tweede helft van 2021 al begonnen worden met de start van de verkoop van de woningen, verwacht ontwikkelaar Bouter. “Daarna moeten we nog zeker anderhalf jaar bouwen. Het zou mooi zijn als de woningen en appartementen er in 2023 staan.”

Ingang naar andere kant
De woning langs het wandelpad bij het park is ook door Bogor gekocht. Het is de bedoeling dat de entree van die woning niet meer langs het wandelpad komt, maar aan de andere zijde, aan de kant van de 18 grondgebonden woningen. Daarmee zouden de toekomstige bewoners, als zij met hun auto bij de woning willen komen, geen gebruik meer hoeven maken van het wandelpad.

Baas Wooncentrum
Op het adres Oost Kinderdijk 139-141 in Alblasserdam bevindt zich ‘Baas Wooncentrum’. De meubelwinkel heeft inmiddels haar activiteiten ter plaatse beëindigd, waardoor de bebouwing ter plaatse haar functie heeft verloren. De woningen op de adressen Oost Kinderdijk 137, 143 en 145 zijn direct verbonden met de meubelwinkel. Om de leegstand ter plaatse op te kunnen lossen, bestaat het voornemen om de bebouwing te slopen en een appartementengebouw te realiseren. Aangezien ter plaatse grotendeels een detailhandelsbestemming geldt, past de beoogde ontwikkeling niet binnen de in het plangebied geldende juridisch-planologische kaders.

Kassen Jonker
Op het adres Oost Kinderdijk 187a in Alblasserdam bevindt zich een kassencomplex. Het voornemen bestaat om dit kassencomplex van de familie Jonker te slopen en hier grondgebonden woningen te realiseren. Aangezien ter plaatse grotendeels een agrarische bestemming geldt, past de beoogde ontwikkeling niet binnen de in het plangebied geldende juridisch-planologische kaders.

Oude wasserij
Op het adres Pijlstoep 31 in Alblasserdam bevindt zich een wasserij, die haar activiteiten ter plaatse enige tijd geleden heeft beëindigd. Het voornemen bestaat om het gebouw te slopen, de bodemverontreiniging ter plaatse te saneren, de bestaande bedrijfswoning om te zetten naar een reguliere burgerwoning en de overige gronden in te zetten als tuin. Aangezien ter plaatse grotendeels een bedrijfsbestemming geldt, past de beoogde situatie niet binnen de in het plangebied geldende juridisch-planologische kaders.