ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse LHBTI-werkgroep, onder meer vertegenwoordigd door raadsleden van lokale politieke partijen, wil dat de gemeente Alblasserdam bij het maken van foto’s voor communicatiedoeleinden erop gaat letten dat er ‘diversiteit’ in beeld komt. Door vaker bijvoorbeeld homo’s of lesbiennes  in beeld te brengen, zou de gemeente Alblasserdam uitstralen dat het aandacht heeft voor de diversiteit van haar burgers. Dat is te lezen in het LHBTI-beleidsplan dat door de werkgroep is opgesteld en binnenkort in de gemeenteraad besproken gaat worden. Hoe op de beelden duidelijk moet worden dat iemand LHBTI’er is, is nog niet in het document uitgewerkt.

Beleid
In februari 2019 heeft de gemeenteraad van Alblasserdam unaniem een motie aangenomen met daarin een oproep om een beleid voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI) te ontwikkelen. In kleine groepen heeft een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden. “Het beleidsplan heeft als doel om te komen tot sociale acceptatie en veiligheid voor alle diverse groepen in Alblasserdam. Dit proberen we te bereiken met realistische voorstellen en acties die voor de LHBTI inwoners in Alblasserdam nuttig zijn,” meldt de werkgroep.

Acties
Behalve meer LHBTI’ers op de gemeentelijke foto’s, wil de werkgroep ook dat de gemeente een speciale pagina op haar website maakt voor LHBTI-inwoners van Alblasserdam, met daar verwijzingen naar belangenverenigingen. Verder wil de werkgroep dat de gemeente ieder jaar op 11 oktober de regenboogvlag bij het gemeentehuis hijst, om daarmee aan te geven dat eenieder zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd en sociaal veilig kan voelen. Daarnaast wil de werkgroep dat de gemeente Alblasserdam samen met de bibliotheek informatie beschikbaar maakt over LHBTI-gerelateerde onderwerpen.

Geloofsgemeenschappen
Om de sociale acceptatie van LHBTI’ers in Alblasserdam omhoog te krijgen, heeft de werkgroep ook op dat thema diverse acties bedacht. Zo wordt voorgesteld om een wethouder van Alblasserdam in overleg met scholen te laten informeren naar hoe scholen invulling geven aan de wettelijke kerndoelen gericht op seksuele diversiteit. Verder wil de groep dat de gemeente Alblasserdam geloofsgemeenschappen betrekt bij de activiteiten. “De gemeente Alblasserdam zal geloofsgemeenschappen betrekken bij de activiteiten. Geloofsgemeenschappen spelen een belangrijke rol in de acceptatie van LHBTI’ers. Daarnaast is het van belang de dialoog aan te gaan over verschillende opvattingen rond LHBTI,” aldus de werkgroep.

Regenboogvlag
In de werkgroep deden aanvankelijk raadsleden vanuit alle politieke partijen mee. Afgelopen jaar liepen de gemoederen echter hoog op toen er een motie werd ingediend om de regenboogvlag te hijsen in Alblasserdam. De SGP besloot na de vergadering uit de werkgroep te stappen. Hoewel de SGP benadrukte dat de LHBTI-gemeenschap niet mag worden gediscrimineerd en zich veilig moet kunnen voelen in Alblasserdam, vindt de partij dat er niet moet worden doorgeslagen in ‘de promotie van LHBTI’. “Openbare uitingen in de vorm van vlag of parade gaan de SGP echt te ver. Het doel was vooral om de verbinding op te zoeken, het open gesprek aan te gaan, te luisteren naar elkaars standpunten en niet de polarisatie op te zoeken,” stelde de partij.

Vaststelling
De werkgroep vraagt de gemeenteraad van Alblasserdam om het beleidsplan LHBTI 2020-2022 voor 1 maar 2021 vast te stellen en daarna in uitvoering te brengen.

Afgelopen jaar werd in Alblasserdam, na een motie, voor het eerste de regenboogvlag gehesen.