ALBLASSERDAM – De bouw van zes woningen op het terrein van aannemersbedrijf Hardam aan de Oost-Kinderdijk 209 in Alblasserdam is een stap dichterbij een mogelijke uitvoering van het plan. Het nieuwe ontwerp bestemmingsplan voor de locatie Hardam langs de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam ligt namelijk ter inzage. Dat is te lezen in een raadsinformatiebrief van wethouder Kraijo, die afgelopen week is gepubliceerd op de website van de gemeente. Sinds 2007 wordt al gesproken over woningbouw op de locatie langs de dijk.

Aanvankelijk werd gesproken over zeven woningen. Later is dit plan bijgesteld naar zes woningen. Het perceel is tot op heden bedrijfsmatig in gebruik geweest. De geplande woningen passen niet in het huidige bestemmingsplan, omdat op het perceel de bestemming ‘bedrijf’ rust. Om de woningen te kunnen realiseren, moet het bestemmingsplan van de gemeente herzien worden.

Het is de bedoeling dat het verkeer via de dijk ontsloten wordt. Het volledige plan is gepubliceerd op de website van de gemeente is hier te downloaden.

Het ontwerp bestemmingsplan wordt zes weken lang ter inzage gelegd. Iedereen heeft de mogelijkheid om hier een zienswijze op in te dienen bij de gemeenteraad. Na de inzagetermijn wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad kan vervolgens beslissen om in te stemmen met het plan of het plan afkeuren.