ALBLASSERDAM – Bewoners van de Waalsingel en de Vogelbuurt in Alblasserdam zijn niet blij met een brief die zij ontvangen hebben van woningcorporatie Woonkracht10 over de brand in de hennepkwekerij van afgelopen week in een woning aan de Waalsingel. Bij diverse buurtbewoners is de indruk ontstaan dat Woonkracht10 de buurt de schuld geeft van de uitgebrande hennepkwekerij in de straat. Met name de passage ‘Helaas hebben wij geen meldingen uit de woonomgeving ontvangen van eventuele activiteiten die zich in de woning afspeelden. Ik vraag uw medewerking om dit samen met ons in de toekomst te voorkomen.’ schoot bij een aantal buurtbewoners in het verkeerde keelgat.

Illegaal
Vorige week donderdag, 7 januari 2021, brak in een woning aan de Waalsingel brand uit. Al snel bleek dat er sprake was van een brandende hennepkwekerij. In de plantage stonden ruim 270 hennepplantjes. De brandweer had de brand relatief snel onder controle. Er ontstond echter wel flinke schade aan de woning en rookschade aan de woningen van de beide buren. Inmiddels is ook gebleken dat de stroom illegaal werd afgetapt. In een brief aan de buurt laat Woonkracht10 weten dat burgemeester Jaap Paans voornemens is de woning te sluiten. De burgemeester zegt hier zelf over: “Standaard beleid: bij aantreffen van hennepplantages van enige omvang in woningen sluit ik de betreffende woning om de loop en de handel uit de buurt weg te halen. In geval van een huurwoning mag de corporatie mij voor zijn door huur op te zeggen en andere huurder te plaatsen. Daarmee is het effect hetzelfde.”

Huurder nog niet aangehouden
Het contract met de huurder is inmiddels eenzijdig opgezegd door de woningcorporatie. De politie meldt desgevraagd dat de huurder van de woning nog steeds niet is aangetroffen en dus ook nog niet is aangehouden.

Totaal verbijsterd
Buurtbewoners Sander Buist en Annechien de Canne laten in een brief aan Woonkracht10 weten: “Totaal verbijsterd zijn wij over de inhoud van de brief, die door ons als bewoners ontvangen is. Wij vinden het een zeer onterechte reactie van uw kant, daar wij al enkele jaren actief bezig zijn om de buurt schoon, sociaal en veilig te maken en houden om verpaupering tegen te gaan.” De brief is ondertekend door 67 mensen uit de buurt en wordt vrijdag 15 januari 2021, behalve aan Woonkracht10, ook overhandigd aan burgemeester Jaap Paans en wethouder Peter Verheij.

Buurtinzet tegen verpaupering
In de brief sommen de buurtbewoners op wat zij in de afgelopen drie jaar allemaal hebben ondernomen om hun wijk sociaal en leefbaar te houden. Er wordt gememoreerd aan twaalf acties, gesprekken en bijeenkomsten die zijn gehouden. Bijvoorbeeld een wijkschouw, een opfleuractie, gesprekken met de gemeente, de buurtbewoners en de woningcorporatie en een handtekeningenactie ter voorkoming van de buurtverpaupering.

“We hebben er alles aan gedaan”
De buurtbewoners Sander en Annechien stellen: “Na dit alles gelezen te hebben, zult u onze verbijstering wel begrijpen. Wij vinden het dan ook erg onterecht en vervelend om in uw brief er op aangesproken te worden dat wij geen meldingen gedaan hebben, want ons inziens hebben we er alles aan gedaan om onze wijk een beter imago te geven en het leefbaar en veilig te maken. Wij hebben tijdens diverse bijeenkomsten en telefoongesprekken met Woonkracht 10 en gemeente ook het huurbeleid ter discussie gesteld. Dit beleid is niet aan ons, maar aan Woonkracht10 en gemeente Alblasserdam.”

De buurtbewoners zijn in afwachting van een schriftelijke reactie van Woonkracht10.

Reactie
Een woordvoerster van Woonkracht10 laat weten de signalen van haar huurders ‘zeer serieus’ te nemen. “Ook deze brief nemen we serieus. Aanstaande maandag gaan we een reactie geven naar de bewoners.”

Buurtbewoner Sander Buist tijdens de handtekeningenactie in de buurt.