ALBLASSERDAM – De voedselbank heeft van de gemeente Alblasserdam 3000 euro extra subsidie ontvangen. Dat meldt het college in een memo aan de raad. Doordat er minder kerkgangers in kerken zijn, de scholen gesloten zijn en de supermarkten minder voedsel schenken, heeft de voedselbank moeite om de pakketten te vullen, meldt wethouder Kraijo. Tijdens de behandeling van de begroting, had de gemeenteraad aangegeven dat er wel extra steun gegeven zou mogen worden aan de voedselbank middels een eenmalige gift, omdat het voor de voedselbank in ‘coronatijd’ een stuk lastiger is geworden. Het college zei dit idee te steunen en de kosten te gaan dekken uit de post ‘onvoorzien’.

Wethouder Kraijo meldt in de raadsmemo: “Voedselbank Alblasserdam heeft te lijden onder corona. Door (tijdelijke) sluiting van de scholen, door minder kerkgangers in de kerken, doordat supermarkten minder voedselwaren schenken heeft voedselbank Alblasserdam moeite om pakketten te vullen en kopen zij voedselwaar in om de voedselpakketten te vullen.”

Voedselbank Alblasserdam heeft aangegeven dat zij het meest gebaat zijn met een gift in vorm van geld zodat zij de vrijheid hebben om aan te kunnen kopen wat er op dat moment noodzakelijk is om hun voedselpakketten te kunnen vullen. Kraijo: “Afdeling concern heeft de check gedaan en aangegeven dat de gift te dekken is uit de post onvoorzien.”

Wethouder Kraijo zal deze donatie, ook namens de gemeenteraad, kenbaar maken aan de voedselbank.