ALBLASSERDAM – Het afsteken van vuurwerk is dit jaar, tijdens de jaarwisseling 2020/2021, in verband met de maatregelen rondom het coronavirus, verboden. Carbidschieten zal dit jaar tijdens Oud en Nieuw nog wel zijn toegestaan in Alblasserdam. SGP-gemeenteraadslid Corné van Werkhoven vroeg dinsdagavond, tijdens de online gemeenteraadsvergadering, om duidelijkheid over het gemeentelijke standpunt over carbidschieten. Van Werkhoven vroeg aan burgemeester Jaap Paans: “In de regio klinken volgens ons geluiden dat burgemeester Kolff, voorzitter van de VeiligheidsregioZHZ ,weldegelijk nadenkt over een verbod op carbidschieten, vanwege overmatige belasting op de zorg. Kunt u meer duidelijkheid hierover geven?”

In het AD
Burgemeester Jaap Paans verwees in zijn antwoord naar een premium-artikel in het Algemeen Dagblad hierover: “Daar staat precies in geciteerd wat de lijn is voor Alblasserdam. Dat is de lijn waar u toe heeft besloten. Dat heeft u vastgelegd in de APV voor de gemeente Alblasserdam. In die APV staat bepaald dat het afschieten van carbid op één locatie is toegestaan. Voor de details verwijs ik verder naar het artikel.”

Geen regionaal verbod
Paans vertelde verder dat er ook in de regio geen verbod zal komen. Paans: “Overigens zal er in de regio ook geen besluit vallen over een collectief verbod. Wat niet wegneemt dat een aantal gemeenten redenen heeft om niet te gaan wennen aan een gewoonte die ze nog niet kennen.”

Carbid in Alblasserdam
De animo voor carbidschieten in Alblasserdam is ieder jaar al klein. In de praktijk maakt slechts een enkeling gebruik van de regeling. Tijdens de jaarwisseling 2018/2019 was er zelfs niet één aanmelding bij de gemeente Alblasserdam om te mogen carbidschieten. Her en der werd het overigens wel gedaan, maar niet in groten getale. In het verleden werd en soms met carbid geschoten bij het Scheldeplein en bij het skateparkje aan de Rijnstraat. In 2017 werd door de politie in Alblasserdam een melkbus en carbid in beslag genomen, omdat dit werd gebruikt bij de Roemer Visschersstraat, terwijl de aangewezen locatie de Kabelbaan nabij het oude Nedstaalterrein is.

Maximaal 10 melkbussen
In 2012 werd carbidschieten opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Alblasserdam. Tot die tijd stond er niets over carbidschieten in de APV. Dit leidde soms tot verwarring over de regels. Om te kunnen optreden tegen overlast, werd het artikel in de APV opgenomen. Degene die nog wel legaal carbid willen schieten, kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente Alblasserdam. De gemeente laat in het Algemeen Dagblad weten dat er maximaal tien melkbussen op de locatie aanwezig mogen zijn.