ALBLASSERDAM – De restauratie van molen Souburgh aan het Kortland in Alblasserdam lijkt 50.000 euro goedkoper uit te pakken dan gedacht. In het afgelopen jaar is de Souburghse molen gerestaureerd. De gemeenteraad had 750.000 euro beschikbaar gesteld voor het opknappen van de molen, die in zeer slechte staat verkeerde. In september was de klus geklaard en vond de officiële opening plaats. Vooraf werd gedacht dat het krap zou worden met het budget, maar deze week blijkt uit een raadsinformatiebrief van wethouder Arjan Kraijo dat de verwachting is dat het krediet kan worden afgesloten met een resterend budget van ongeveer 50.000 euro. Het definitief afsluiten van het krediet zal plaatsvinden in de jaarrekening 2020.

De restauratie van de oude molen kende een lange en moeizame weg vol vertragingen en tegenslagen. De molen staat op privégrond. In eerste instantie wilde de eigenaar de molen zelf voor één miljoen euro opknappen. In ruil daarvoor wilde hij wel twee extra kavels bebouwen in de polder. Daar stak de provincie een stokje voor. Ook waren er afspraken gemaakt dat er bij de wijk Waterhoven (toen nog Lange Steeg) gebouwd zou mogen worden, op voorwaarde dat de molen opgeknapt zou worden door de gemeente Alblasserdam. Een aantal jaar later werd er misgegrepen bij een provinciale subsidie en werd er lang gedebatteerd over de keuze: een maalvaardige of een draaivaardige molen.

Daar waar de samenwerking in tussen de gemeente en molenstichting SIMAV in eerste instantie stroef verliep, ging het in de laatste jaren juist ‘gesmeerd’. De restauratie is uitgevoerd in opdracht van de SIMAV (Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden). Wethouder Kraijo meldt: “De SIMAV heeft een efficiënte projectorganisatie die gerund wordt door deskundige vrijwilligers. Het project is vanuit onze organisatie begeleid door een projectleider, bijgestaan door een externe molendeskundige. De samenwerking tussen alle betrokkenen is naar tevredenheid van een ieder verlopen.”

De Souburghse molen kwam in 2014 in handen van molenstichting SIMAV. In 2017 is besloten om de vervallen molen weer draaivaardig te maken. De gemeente nam de kosten voor de restauratie op zich. De molen begint aan een tweede leven als bezoekersmolen. Om die reden is er ook, met subsidie, een toegangsweg aangelegd. De bedoeling is om de molen meerdere dagen per week open te stellen voor publiek. Twee molenaars geven dan tekst en uitleg aan de bezoekers. De Souburghse molen is gebouwd in 1860 om de gelijknamige polder te bemalen. Al sinds 1542 staat op deze plek een poldermolen.