ALBLASSERDAM – Er komt geen gemeentelijk droneverbod boven het molengebied van Kinderdijk en Alblasserdam. De gemeente Alblasserdam en de gemeente Molenlanden nemen geen droneregels op in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV). “Vanuit de raad bestond die wens, maar het is echter juridisch niet mogelijk. De gemeente heeft geen bevoegdheid over het luchtruim,” zo is dinsdag 24 november 2020 te lezen in een voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Alblasserdam.

In strijd met hogere regelgeving
Verder meldt het college dat het opstellen van lokale droneregels in strijd is met hogere regelgeving. “Er wordt op Europees en landelijk niveau regels gesteld over dronegebruik waarbij geen mogelijkheid wordt geboden voor gemeenten om eigen regels te stellen. Het opnemen van dergelijke regels zou dus in strijd zijn met hogere regelgeving. Navraag bij de gemeente Molenlanden heeft uitgewezen dat zij (uiteindelijk) ook geen verbodsbepaling heeft opgenomen met dezelfde argumentatie.”

Dronecampagne
Twee jaar geleden plaatsten de gemeentes stickers met ‘no drone’ op borden in het molengebied. Dit was onderdeel van een bewustwordingscampagne om het gebruik van drones bij Kinderdijk terug te dringen. “Bewoners ageren al sinds vorig jaar tegen de overlast en aantasting van hun privacy. De campagne moet de bezoekers van Werelderfgoed Kinderdijk, onder andere via borden en sociale media, duidelijk maken welke impact de drones hebben op het dagelijks leven en de privacy van de bewoners,” meldde de gemeente twee jaar geleden in een persbericht.

Onderzoek
Het plan was toen om te laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een totaalverbod op drones bij Kinderdijk. Daarom had de gemeente Molenwaard (tegenwoordig Molenlanden) de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Justitie en Veiligheid in mei 2018 gevraagd te onderzoeken of de huidige regelgeving rondom het gebruik van drones aangepast kan worden.

Nieuw regels
Inmiddels is duidelijk dat lokale droneregels in strijd zijn met landelijke en Europese regels en dus niet zijn toegestaan in de APV. Vanaf 1 januari 2021 zullen ook de nieuwe Europese droneregels van kracht worden. In deze nieuwe regels is ook het verbod om boven aaneengesloten bebouwing te vliegen geschrapt. Verder is vastgelegd dat er in de nacht gevlogen mag worden. De bestuurder van de drone mag echter niet ongevraagd boven ‘niet-betrokken mensen’ en boven mensenmenigten vliegen. En voor Kinderdijk geldt dat het molengebied wordt aangemerkt als Natura2000-gebied. Dat houdt in dat er vanuit de provincie in de toekomst, zoals het er nu naar uitziet, een aantal beperkingen zullen gelden als het gaat om vliegen met drones in het gebied. De bevoegdheid hieromtrent is belegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).