ALBLASSERDAM – Een 20-jarige man uit Alblasserdam is vrijdag 20 november 2020, door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur. De man heeft zich volgens de rechtbank 2,5 jaar geleden schuldig gemaakt aan het hebben van seks met een meisje van toen vijftien jaar oud. Omdat het meisje toen nog geen zestien was en de verdachte achttien was, vallen de handelingen die zijn verricht onder ontucht. “Dat is in die leeftijdsfase een relatief groot verschil. Het slachtoffer was nog een puber en de verdachte een jongvolwassene. De verdachte heeft zich kennelijk laten leiden door zijn eigen lustgevoelens,” oordeelt de rechtbank.

Vrijspraak
De verdachte werd ook verdacht van het seks hebben met het meisje, terwijl het meisje zo dronken was dat zij in staat van verminderde bewustzijn verkeerde. Daarvan wordt de verdachte door de rechtbank vrijgesproken.

Verlaten pand
Op 16 juli 2018 hebben de verdachte, het slachtoffer en twee vrienden met elkaar afgesproken om te gaan chillen. De verdachte was 18 jaar en het meisje 15 jaar oud. Zij hadden elkaar twee dagen eerder op een feestje leren kennen. De verdachte heeft de locatie voor de afspraak voorgesteld: een verlaten bedrijfspand ergens tussen Alblasserdam en Kinderdijk. Ze zijn met z’n vieren op twee scooters naar het pand gereden en zijn daar rond 20.15 uur aangekomen. De verdachte had op verzoek een fles wodka meegenomen. Ze zijn het bedrijfspand binnengegaan. Het slachtoffer heeft een mixdrankje gemaakt en opgedronken. Na een korte tijd zijn de twee vrienden weggegaan naar McDonald’s. De verdachte en het slachtoffer zijn in het bedrijfspand achtergebleven en hebben met elkaar gekletst. Het meisje heeft meerdere wodkamixjes gedronken. Op enig moment hebben de verdachte en de 15-jarige met elkaar gezoend en heeft de verdachte over haar kleding aan haar billen en borsten gevoeld. Dit is overgegaan in verdergaande seksuele handelingen. Later op de avond, rond 22.00 uur, kwamen de vrienden weer terug. Het meisje kwam toen dronken en wankelend het bedrijfspand uit en is op de grond gevallen. Nadat zij thuis was gebracht, heeft zij meerdere keren overgegeven en is zij bewusteloos geraakt. Haar moeder heeft haar naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis werd ‘s nachts om 1.16 uur een alcoholpromillage van 2,3 bij het meisje gemeten.

Verminderd bewustwijs?
Eén van de belangrijkste vragen die de rechtbank moest beantwoorden was: was het slachtoffer in staat van verminderd bewustzijn tijdens de seks? De rechtbank komt uiteindelijk tot het oordeel dat dit niet vast te stellen is en er op dat punt dus vrijspraak moet volgen. De rechtbank motiveert: “Verminderd bewustzijn als bedoeld in artikel 243 van het Wetboek van Strafrecht ziet op situaties tussen waakzaamheid en geheel van de wereld zijn in, waarbij van de persoon in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij of zij weerstand biedt aan de seksuele verlangens van een ander, bijvoorbeeld een situatie waarin de persoon zich bevindt in een roes als gevolg van het innemen van alcohol of drugs. Op basis van het dossier kan niet in overtuigende zin worden vastgesteld in welke staat het meisje zich feitelijk bevond ten tijde van de seks met de verdachte. Dat de 15-jarige in een korte tijd veel alcohol heeft gedronken en daarvan naderhand stomdronken is geworden, staat vast. Daaruit kan echter niet worden afgeleid dat zij tijdens de seks, die heeft plaatsgevonden kort na de alcoholinname, zich ook al in die staat bevond. Bovendien bevat het dossier aanwijzingen dat de 15-jarige dat moment nog bewuste handelingen heeft verricht. Zij heeft toen de verdachte de riem van haar broek niet los kreeg, zelf haar riem losgemaakt en haar broek naar beneden gedaan. Deze aanwijzingen vormen een zekere contra-indicatie voor een staat van verminderd bewustzijn. Dat het meisje in die staat verkeerde tijdens de seks met de verdachte kan daarom niet wettig en overtuigend worden bewezen. Verder kan, als het zo zou zijn dat de tiener tijdens de seks in een staat van verminderd bewustzijn verkeerde, op basis van het dossier niet worden vastgesteld dat de verdachte op dat moment wist, ook in niet in voorwaardelijke zin, dat zij al in die staat verkeerde,” aldus de meervoudige kamer van de rechtbank.

Wel ontucht
Wél is er sprake geweest van ontucht, zo oordeelt de rechtbank. “Artikel 245 Sr heeft als doel om jongeren tussen de twaalf en zestien jaren te beschermen tegen het ondergaan van seksuele handelingen. Van deze jongeren kan in het algemeen niet worden verwacht dat zij zelf in staat zijn hun seksuele integriteit te bewaken en hun gedrag daarop af te stemmen. Seksueel contact met een jongere tussen de twaalf en zestien jaar oud is in de regel dan ook ontuchtig. Gelet op de leeftijd van het slachtoffer kan ook in dit geval die ontuchtigheid als uitgangspunt worden aangenomen.”

Lustgevoelens
De rechtbank besloot het vonnis met: “Een minderjarige van die leeftijd is nog volop in ontwikkeling, ook op seksueel gebied. Om deze ontwikkeling normaal te laten verlopen, moet de minderjarige beschermd worden tegen seksueel contact met volwassenen. De verdachte heeft door zijn handelen een inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer. Voor het slachtoffer was het bovendien haar eerste seksuele ervaring. Uit de op de terechtzitting voorgelezen slachtofferverklaring blijkt hoe ingrijpend de gevolgen voor haar zijn geweest. De verdachte heeft zich kennelijk laten leiden door zijn eigen lustgevoelens.”

Jeugdstrafrecht
Bij het vonnis is besloten het jeugdstrafrecht toe te passen. Dit gebeurde op aanraden van de reclassering, omdat de verdachte zich jeugdig gedraagt voor zijn leeftijd.

Lager dan eis
De tachtig uur taakstraf is fors minder dan wat justitie had geëist. Twee weken geleden eiste justitie een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en een ambulante behandeling.

Hoger beroep
De verdachte en het openbaar ministerie hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.