ALBLASSERDAM – Wethouder Peter Verheij van de gemeente Alblasserdam is niet blij met de suggesties die Ramon Pardo van de D66 afgelopen week heeft gedaan over een mogelijke terugverhuizing van de bibliotheek in het dorp. Dat gaf Verheij dinsdagavond 17 november 2020, tijdens de gemeenteraadscommissie onomwonden te kennen. Verheij vindt dat met de suggesties van Pardo onrust in het dorp is gecreëerd over iets dat toch niet haalbaar zou zijn.

Bibliotheek terugverhuizen
Raadslid Ramon Pardo liet vorige week, tijdens het begrotingsdebat en later in een toelichting per mail weten, voor te willen stellen om de bibliotheek in Alblasserdam, die onlangs is verhuisd naar het vernieuwde gemeentehuis, terug te verhuizen naar het Wilgenplein / Ieplaan. Om vervolgens het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Stichting Welzijn Alblasserdam te vestigen in het gemeentehuis. Volgens Pardo is er in Alblasserdam grote onvrede over de nieuwe bibliotheek op ‘allerlei aspecten’, waaronder de bereikbaarheid.

Publicatie
Het opvallende voorstel van de D66’er, werd gepubliceerd in diverse media, wat voor vele tientallen reacties zorgde. Veel Alblasserdammers gaven aan zo’n verhuizing wel te zien zitten. Daarmee zijn volgens wethouder Peter Verheij echter verwachtingen gewekt, die helemaal niet waargemaakt kunnen worden.

Niet reëel
Verheij zei: “Ik zit al een tijdje met m’n handen te jeuken om hier vanuit collegekant op te reageren. Het is allang een gepasseerd station, wat u suggereert, meneer Pardo. Er is een paar jaar terug besluitvorming geweest over het concept van het huis van de samenleving (gemeentehuis, red.). U was daar tegen. U bent daar nog steeds twijfelachtig over. En u probeert nu een volgend punt aan te grijpen, om daar weer twijfel over te zaaien. Dat is helemaal niet nodig. Het is een scenario dat niet reëel is, dat niet mogelijk is, dat niet nodig is, wat de bibliotheek ook zelf niet meer wil en wat het college niet wil. Ook niet vanuit de visie van de bibliotheek van de toekomst. Het zou ook kapitaalvernietiging creëren in het huis van de samenleving, dat net is opgeleverd. Waarmee, als u teruggaat naar de oude locatie, u geen één zorgloket krijgt.”

Onrust gecreëerd
Verheij vervolgde: “Er is onrust gecreëerd, die suggereert dat dit allemaal nog mogelijk is. Dat is helemaal niet aan de orde. Dat is u ook aan te rekenen. Dat vinden wij ook vanuit het college echt kwalijk. Ook bij de bibliotheek en partijen uit de samenleving. U wekt suggesties die niet reëel zijn. Die niet met beide benen op de grond staan en niet in het hier en nu thuishoren. De cijfers die wij zien van ledenaantallen van de bibliotheek en bezoekers, geven geen enkele aanleiding om zulke drastische scenario’s te suggereren. Bovendien: wij gaan er niet over. De bibliotheek heeft een huurovereenkomst met ons gesloten. Die staan er pal achter qua inhoud en contract. Wat ons betreft is het dus snel buiten beeld.”

‘Ik ben volksvertegenwoordiger’
Ramon Pardo kreeg vervolgens de gelegenheid daar weer op te reageren. Hij verdedigde zijn standpunt en zei het zijn goed recht te vinden om dit als volksvertegenwoordiger te doen. Pardo: “De wethouder gebruikt zijn eerste termijn om mij de oren te wassen. Ik vind het prima. Ik ben volksvertegenwoordiger op de eerste plek. Dat een bestuurder last heeft van mijn uitspraken, neem ik voor een gegeven aan. Ik denk dat ik het goed recht heb om dit te zeggen. Ik heb de overige fracties een spiegel voor willen houden om te kijken of dit is wat we willen en of er nog andere opties zijn. Dan hoor ik de wethouder zeggen dat het een allang gepasseerd station is. Prima, dat zal hij vinden. Wij waren tegen de verhuizing en hebben het nooit een goed idee gevonden. Ook nu horen wij veel geluiden vanuit de samenleving. Ik geloof dat dit een reëel gevoel is bij veel inwoners van Alblasserdam. En als ik dan mijn taak als volksvertegenwoordiger daarin oppak, dan neem ik het ter kennisgeving aan dat dat lastig is voor een bestuurder. Ik begrijp dat het vervelend is als je met allerlei partijen afspraken hebt gemaakt, er een lastig raadslid is dat een ander geluid laat horen. Maar dat is voor nu een gegeven. We kunnen het niet altijd over alles eens zijn.”

Opgang Nedersassen
Omdat er vanuit de rest van de raad geen openlijke steun is getoond voor een eventuele terugverhuizing van de bibliotheek, is het inmiddels een onwaarschijnlijk scenario. Waar wél een raadsmeerderheid vóór is, is onderzoeken van een mogelijkheid om alsnog de opgang bij de Nedersassen beter bereikbaar te maken voor ouderen en gehandicapten. De opgang is nu voor mensen in een rolstoel te steil. Daarover volgt waarschijnlijk op korte termijn nog meer informatie over.