ALBLASSERDAM – De Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) in Alblasserdam krijgen, net als politieagenten, een ‘coronabonus’ van netto 300 euro. Dat meldt burgemeester Jaap Paans dinsdagavond 17 november 2020, naar aanleiding van een vraag en pleidooi hierover van SGP’er Maarten-Jan van der Ende.

Bonus
Van der Ende startte zijn betoog met de stelling vanuit een krantenartikel dat boa’s het drukker dan ooit hebben. “Recent is bekend gemaakt dat politiemedewerkers een bonus krijgen van 300 euro netto. Een bonus is een blijk van waardering van het kabinet en de korpsleiding voor het werk van de politie, die te kampen heeft met een hoge werkdruk en onderbezetting. Vanaf de start van de coronacrisis werken politie en handhaving, onze boa’s, samen. Te pas en te onpas wordt er een extra inspanning verwacht van onze boa’s. Een daadkrachtige, altijd inzetbare boa kan het verschil maken in deze tijd, waar het handhaven van de noodverordening cruciaal is en waar we te maken hebben met vuurwerkoverlast en jeugdoverlast.”

Blijk van waardering
De SGP’er vervolgde: “Meerdere gemeentes hebben de boa’s ook 300 euro toegekend, waaronder onze buurtgemeente Dordrecht. Mijn vraag aan het college: ziet het college mogelijkheden om onze boa’s in Alblasserdam ook 300 euro netto te geven als blijk van waardering voor het vele werk dat verzet is en het werk dat er nog aankomt in deze coronatijd?””

Ja en ja
Burgemeester Jaap Paans antwoordde: “Het korte antwoord is: ja die mogelijkheden zien we en ja dat hebben we gedaan.”

Uitvaart
Later motiveerde de burgemeester de keuze nog iets uitgebreider. Hij zei: “U heeft daar terecht de vinger bij gelegd, meneer Van der Ende. Het is zeker waar dat niet alleen de politieagenten zeer gewaardeerd werk doen, maar ook de boa’s en ook anderen in de frontlinie. De omstandigheden zijn zwaarder, bijzonderder en ook risicovoller geweest. Al was het maar om de kans op besmetting en langdurige uitval tot gevolg. Ook iets dat we zien bij het korps en ook bij de boa’s dat zo’n coronapandemie ook daar slachtoffers maakt. Vandaag nog de uitvaart van een politieagent in de Eenheid Rotterdam. Laten we vooral niet vergeten dat corona nog steeds slachtoffers maakt. En laten we onze betrokkenheid tonen bij diegenen die in het werk besmet raken.”

Aandacht voor dienders
Paans sloot af met: “Recent hebben we in Alblasserdam zo’n situatie over gehad. Daar is uitgebreid over bericht. Weet dat we ook daar aandacht besteden aan de betrokken dienders. Zowel vanuit onze kant van de overheid als vanuit het bedrijf waar het heeft plaatsgevonden (Oceanco, red.). Goed punt wat u maakt.”

Foto: Cees van der Wal.