ALBLASSERDAM – Een opmerkelijk voorstel deze week van D66 Alblasserdam tijdens de behandeling van de begroting. De partij wil graag dat de bibliotheek, die onlangs naar het vernieuwde gemeentehuis in Alblasserdam is verhuisd, weer ‘terugverhuist’ naar de oude locatie aan de Ieplaan in het dorp. Verder stelt de partij via Ramon Pardo voor om het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Stichting Welzijn Alblasserdam naar het gemeentehuis te halen. Pardo: “Als dit niet kan dan moet er een buitenlift tegen het Hema-pand komen. Beloften aan ouderen en gehandicapten moet worden nagekomen!”

Betrouwbare overheid
Pardo: “Die toezegging over bereikbaarheid moeten we als betrouwbare overheid nakomen (ik herinner u even aan het mooie online filmpje van onze burgemeester op en over de opgang Nedersassen) of we moeten de klok terugdraaien. Er is een grote ontevredenheid over de nieuwe bibliotheek op allerlei aspecten. Tijdens het debat over de oude bibliotheek in de komende commissie zou onze fractie ook de optie van de bibliotheek naar de oude locatie en één sociaal loket voor de inwoners in het gemeentehuis willen voorleggen. Het is echt nog niet te laat om op eerder dwalen terug te komen en in dit geval denken wij echt dat dat beter is.”

Hufterproof buitenlift
Verder zei Pardo: “Daarnaast heeft onze fractie ook een initiatiefvoorstel in voorbereiding voor een betaalbare hufterproof buitenlift tegen het pand van de Hema, mocht de klok terugdraaien niet haalbaar blijken. In de begroting gaat het college uit van vrijvallen van financiering (175.000) uit de oorspronkelijke plannen, dit zal daarvoor (gedeeltelijk) moeten worden teruggedraaid. Het ontstane incidentele gat zal wat onze fractie betreft desnoods extra uit de bestemmingsreserve instandhouding kapitaalgoederen moeten worden gehaald, maar het belangrijkste is dat we onze belofte aan de ouderen en gehandicapten nakomen. Zoals al gezegd ons eerste alternatief is dat we de bibliotheek terug verhuizen naar de oude locatie, indien niet haalbaar dan plaatsen we een buitenlift als gemeente.”

Bezwaar
De verhuizing van de bibliotheek naar het gemeentehuis stuitte al vanaf het begin op weerstand vanuit Alblasserdam. Ouderen maakten bezwaar vanwege de minder goede bereikbaarheid van het gemeentehuis ten opzichte van het Wilgenplein / de Ieplaan. Er werden handtekeningen ingezameld om de verhuizing tegen te houden en er werden brieven naar de gemeente geschreven waarin het ongenoegen werd geuit.

Onvrede
Na de opening van de bibliotheek volgenden via onder meer de Facebookpagina Voor en Door Alblasserdammers tientallen ontevreden reacties. “Gemeente Alblasserdam, bedankt voor deze, voor ouderen, zeer gebruiksonvriendelijke nieuwe bibliotheek,” opende Janneke Kroeze een topic. “Het is inderdaad een aanfluiting. Vrijdag geweest en ontdekt dat het niet echt aantrekkelijk is om op je gemak boeken te zoeken,” beaamde Nelly van Dijk. Wil Huiskens meldde: “Daar ben ik het helemaal mee eens. Er is gewoon niks aan. Ik schrok er van toen ik vrijdag daar kwam. Het lijkt van geen kanten op een bibliotheek! Boven( je kan zowaar met de lift) is er dan een hok met boeken. Het kwam bij mij nogal ouderwets over. Nee, we zijn er zeer beslist niet op vooruit gegaan. Erg jammer. Ik was echt vaste klant.” Gonnie Delgorge –Borsje schreef dat zij haar abonnement op gaat zeggen: “Ik vind het doodzonde van de mooie bieb die we hadden. Het is voor mij nu te lastig om er naartoe te gaan. Ik zeg m’n abonnement op.”

Gemopper
Een aantal andere Alblasserdammers vond hun dorpsgenoten te ver doorslaan. Zo ziet Riens Gort liever dat er meer gefundeerd en op basis van feiten wordt gereageerd. “Wat een gemopper. Verdiep je eerst in feiten en redenen voor je gaat mopperen,” schrijft Gort.

Rob Mennen stelt: “De mensen kunnen niet zo goed tegen verandering. Wees blij dat er nog een bibliotheek is. Dat duurt niet lang meer.”

Minder boeken geleend
Wethouder Arjan Kraijo laat aan de raad weten dat er minder boeken zijn uitgeleend. Kraijo: “In het gesprek met de bibliotheek kwam naar voren dat er wel klachten over de bereikbaarheid van de bibliotheek zijn gehoord. De bibliotheek heeft ook een vergelijking met vorige jaar gemaakt en een zichtbare daling in het aantal boeken wat wordt uitgeleend moeten vaststellen. De bibliotheek geeft wel aan dat mogelijk de verhuizing en zeker de maatregelen rondom Covid-19 een rol in deze daling hebben gespeeld. Een relatie tussen de daling en ouderen is nog niet gelegd. De bibliotheek is van plan om na de Covid-19 periode en ongeacht of de opgang doorgaat een campagne op te zetten om meer mensen te bereiken en de bibliotheek dichterbij te brengen. Gedacht kan worden aan het aan huis brengen van de bibliotheek door inzet van vrijwilligers.”

Aantal leden
Bibliotheek AanZet is gevraagd hoeveel leden hun lidmaatschap hebben opgezegd en hoeveel nieuwe leden er bij zijn gekomen. De bibliotheek geeft aan die cijfers pas aan het einde van het jaar te zullen delen in het jaarverslag.