ALBLASSERDAM – Het veiligheidsbeeld van de eerste helft van 2020 is gepubliceerd. Uit de rapportage blijkt dat in Alblasserdam in de eerste helft van 2020 meer mishandelingen plaatsvonden dan in de eerste helft van 2019. Verder valt op dat het aantal diefstallen vanuit motorvoertuigen is afgenomen van 30 in de eerste helft van 2019 naar 10 in de eerste helft van 2020.

Het totaal aantal misdrijven in Alblasserdam is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de eerste helft van 2019 (+4 procent). Tussen 2018 en 2019 was er nog sprake van een lichte stijging. De meeste vormen van high impact crime komen in Alblasserdam beperkt voor (minder dan 10 misdrijven in een half jaar) en er zijn geen substantiële ontwikkelingen. De sterkste ontwikkeling is de toename in mishandeling van 8 naar 14 misdrijven. In Alblasserdam is het aantal diefstallen uit of vanaf motorvoertuigen weer afgenomen (-20), na een eerdere stijging tussen 2018 en 2019. Bij diefstal van brom- snor- en andere fietsen (-18) en vernieling c.q. zaakbeschadiging is een zelfde ontwikkeling zichtbaar (-12). De ontwikkelingen in drugshandel, huiselijk geweld en cybercrime zijn beperkt (verschillen kleiner dan 10), deze misdrijven komen in een half jaar tijd minder dan 10 keer voor in Alblasserdam.

In de eerste helft van 2020 is het aantal incidenten toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Gemiddeld nam het aantal incidenten in de eenheid Rotterdam sterk toe. In Alblasserdam is het aantal incidenten drugs- en drankoverlast (+100 procent), burengerucht (+83 procent) en melding overlast jeugd (+55 procent) toegenomen. Het aantal incidenten overlast door een verward of overspannen persoon is afgenomen in Alblasserdam (-20 procent), terwijl er gemiddeld in de eenheid een toename is van dit type incidenten. Er was in de gemeente een incident waarbij geweld tegen politieambtenaren (GTPA) is gebruikt in de eerste helft van 2020.

In de gemeente Alblasserdam waren op 1 juli 2020 in totaal 2.791 personen aangemeld bij de politie als deelnemer van Burgernet, een ontwikkeling van 6 procent ten opzichte van 1 juli 2019. De dekking van Burgernet zit in Alblasserdam al jaren boven het streefcijfer van 10 procent gemiddeld voor de eenheid. De Burgernet app is in de maand juni 10 keer gedownload.