ALBLASSERDAM – De burgemeester en Oceanco hebben dinsdag 27 oktober 2020 meer informatie gegeven over het incident van afgelopen vrijdag op de hotelboot die lag aangemeerd bij jachtenbouwer Oceanco in Alblasserdam. Ook heeft de burgemeester uitleg gegeven over zijn veel becommentarieerde tweet. Verder blijk uit navraag van deze website dat de personen die zijn gearresteerd, geen Alblasserdammers zijn, zoals de politie middels een persbericht communiceerde, maar personen met de Engelse nationaliteit.

Wat vooraf ging
Afgelopen vrijdag ging het goed mis op de hotelboot, die lag aangemeerd bij Oceanco. De politie ging aan boord, omdat er feestverlichting brandde en luide muziek hoorbaar was. De beveiliging bij Oceanco zei niet op de hoogte te zijn van het feest. De politie gelooft hier niet in, maar heeft dit verder zo gelaten.

Getaserd
Eenmaal aan boord troffen agenten uiteindelijk zo’n vijftien personen aan die zich niet aan de coronaregels hielden. De politie stelt dat er geen 1,5 meter afstand werd gehouden. Hierop werd besloten om een einde te maken aan dit feest. Bij aanroepen negeerde men echter de politie. Niet veel later ontstond een grote vechtpartij, waarbij agenten glazen en stoelen naar zich gegooid kregen. Vijf personen werden aangehouden. Bij twee van hen was het nodig om hen te taseren. Ook de politiehond heeft mensen gebeten. De verdachten zijn tussen de 20 en 34 jaar oud. Twee agenten raakten gewond.

Hotelboot
De ongeregeldheden vonden plaats op een zogenoemde hotelboot. Op deze boot zaten geen werknemers van Oceanco of inwoners van Alblasserdam, maar opvarenden van de twee megajachten die bij het bedrijf op de werf liggen. De hotelboot vaart onder de Malteser vlag en veel van de opvarenden hebben de Engelse nationaliteit.

Tweet
Burgemeester Paans meldde de volgende dag via Twitter: “Ik ben vannacht keurig geïnformeerd door directie van Oceanco. Ik beschouw het als een interne bedrijfsaangelegenheid. Het is aan hen om tegen betrokkene gepaste maatregelen te treffen. Iedere actie van geweld tegen politie of anderen keur ik ten zwaarste af. Verwerpelijk!” Deze tweet viel bij veel mensen verkeerd en via sociale media maakten veel mensen bezwaar. Paans werd verweten dat hij te graag vriendjes wilde blijven met een groot Alblasserdams bedrijf. Ook vroeg men zich af of het verschil maakt of de burgemeester wel of niet ‘keurig geïnformeerd’ wordt als agenten ergens in elkaar worden gemept.     Tot slot werd cynisch opgemerkt om het onder een kruimelregeling te laten vallen. Hans van Tooren: “Gezien het gedraai van de burgemeester van Alblasserdam of Oceanco wel of niet verantwoordelijk is voor het illegale feestje op een hotelboot aan de kade van Oceanco, even een tip aan B & W betreffende hun citaat “interne aangelegenheid van Oceanco”. Stel een kruimelregeling in z’n werk. De kruimelregeling is een wettelijke regeling en wordt toegepast door B & W (wel of niet in overleg met de Gemeenteraadsleden) om zaakjes die eigenlijk nét niét kunnen toch doorgang te laten vinden. (bv bij bestemmingsplannen) Toevallig is bij de recente uitbouw van de scheeploods van jachtbouwer Oceanco óók van deze regeling gebruik gemaakt. Alle burgerverweer en bezwaarschriften worden door deze regeling buiten spel gezet.”

Uitleg burgemeester
De burgemeester laat dinsdag aan de gemeenteraad van Alblasserdam weten dat zijn tweet absoluut niet bedoeld is, zoals hij nu door mensen wordt gelezen. Burgemeester Jaap Paans schrijft: “Het incident op de drijvende accommodatie aan de kade van de Marineweg van vrijdagavond heeft veel Alblasserdammers verontrust en aandacht gekregen. Mijn reactie op het incident en de berichtgeving via een tweet heeft de onrust niet weg kunnen nemen. Daarmee stel ik vast dat mijn tweet niet effectief is geweest, zeker nu deze niet is bedoeld zoals deze gelezen wordt. Uit de verklaring van Oceanco blijkt dat het hierboven genoemde incident is veroorzaakt door de betrokkenen van een project dat bij het bedrijf in de loods van Marineweg voor een refit in onderhoud is. De bemanning vormt door het jaar heen met elkaar een gezamenlijk huishouden aan boord van het schip dat zij beheren namens de eigenaar. De bemanning heeft tijdens de werkzaamheden vervangende huisvesting geregeld op een hotelboot. Deze boot heeft toestemming gekregen aan de kade van Oceanco ligplaats te hebben in nabijheid van het door hen beheerde project in een van de loodsen van Oceanco. Op vrijdagavond heeft de bemanning die niet in actieve dienst was in bijzijn van de kapitein van het ‘hotelschip’ als huishouding feest gevierd. Naar onze beste kennis zonder aanwezigheid van derden.”

Verwerpelijk
De burgemeester vervolgt: “De politie heeft vastgesteld dat binnen dit gezamenlijk huishouden de door de Noodverordening van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid geldende regels niet in acht zijn genomen. De poging om de festiviteiten te doen beëindigen werden door de bemanning niet gewaardeerd hetgeen tot het genoemde geweld heeft geleid. Na vijf arrestaties is het nu aan het Openbaar Ministerie en aan de Veiligheidsregio om de zaak verder te onderzoeken en maatregelen te treffen. Ik merk daarbij op dat alhoewel het opgeroepen beeld dat wel doet vermoeden er geen sprake is van een met openbaar toegankelijke horeca, illegale evenementen en festiviteiten vergelijkbare situatie. Laat onverlet dat het overtreden van coronaregels en het plegen van geweld tegen politiemensen verwerpelijk is, door mij wordt afgewezen en waartegen door de verantwoordelijken zowel publiek als privaat is en wordt opgetreden.”

Van de werf verwijderd
Jaap Paans sluit af met: “Het bedrijf Oceanco is als opdrachtnemer van een zakelijke klant en locatiehouder van de kade betrokken geraakt bij het incident waarvoor in de eerste plaats de bemanning en de kapitein van de betrokken hotelboot verantwoording hebben te dragen. Met Oceanco stel ik vast dat alles gedaan behoord te worden om aan de Corona regels te voldoen. Overtreders daarvan worden daarop aangesproken en zijn inmiddels van de werf verwijderd. Op maandagochtend 26 oktober heb ik na terugkoppeling vanuit betrokkenen opdracht gegeven blijken van meeleven te sturen aan de bij het incident gewond geraakte agenten.”

Persbericht Oceanco
Ongeveer tegelijk met het verspreiden van de raadsmemo van de burgemeester, heeft jachtenbouwer Oceanco een persbericht verspreid. Oceanco-directeur Marcel Onkenhout laat in een persverklaring weten dat ‘alle partijen spijt hebben van de gebeurtenissen van vrijdag’. In de verklaring benadrukt Oceanco het grootste respect te hebben voor het werk van de politie. “Vooral in deze moeilijke van de corona-pandemie”. Verder stelt directeur Onkenhout mee te werken aan alle onderzoeken. Tot slot wordt benadrukt dat de incidenten plaatsvonden aan boord van een hotelboot en dat er geen medewerkers van Oceanco aanwezig waren op de boot. “De belangrijkste reden voor zowel Oceanco als de partijen die betrokken waren bij het onderbrengen van de personen op de accommodatieboot, was het creëren van een veilige gesloten omgeving voor de betrokkenen en de omgeving. De opvarenden bevonden zich op een privé-accommodatie en woonden op de hotelboot.

Tot slot meldt de jachtenbouwer dat alle opvarenden zijn verplaatst naar een andere locatie en niet meer op de hotelboot aanwezig zijn.

Het volledig persbericht van Oceanco staat hieronder.

Alblasserdam, 27 October 2020
During the evening of Friday 23, we learned that the local police had investigated an event on board an accommodation boat located alongside one of Oceanco’s quays and that arrests had been made.
Oceanco as well as all the parties involved have the utmost regard for the hard work that our police services undertake, especially during these difficult times of the COVID pandemic. All parties regret the event of Friday night and are working to resolve any issues that have arisen or going forward.
Without making judgment and pending the outcome of the investigations, Oceanco are fully supportive of the police in protecting the inhabitants of Alblasserdam and is fully committed to supporting the police in its efforts to maintain the rule of law.
From the start of the incident Oceanco has worked closely together with the local authorities from the municipality of Alblasserdam.
Oceanco, together with the authorities, as well as those parties present at the event, are fully cooperating so as to resolve this unfortunate situation.
Oceanco would however like to emphasize the following:
1. The incidents took place on board an accommodation boat moored alongside our quay and not on one of the Oceanco projects located at our facilities.
2. The group of people staying on board the COVID secure accommodation boat was connected with one of the projects undergoing works inside our facilities. The main reason for both Oceanco and the parties involved in accommodating the persons on the accommodation boat, was to create a safe closed environment for the safety of all people involved including the local community. These persons were under private accommodation at the time and were living on board in a private “household” capacity.
3. No Oceanco employees, guests of Alblasserdam, nor third parties have been on board the accommodation boat.
4. The events that transpired when the police accessed the boat are the subject of an ongoing investigation.
5. We only learnt of these events after they had happened.
6. We have collectively decided that the occupants of the accommodation boat be relocated to another location (not on the accommodation boat) away from the shipyard until further notice.
In the interest of everybody concerned, on a daily basis Oceanco goes to great lengths and make extensive efforts in order to prevent the spread of COVID. We take our responsibilities in this respect very seriously.
Marcel Onkenhout, CEO