ALBLASSERDAM – Er zal nog meer inzet plaats gaan vinden om de overlast van jongeren in Alblasserdam tegen te gaan. De handhaving door de politie en de boa’s wordt geïntensiveerd en er vindt continu afstemming plaats tussen de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente. Overlastgevende jongeren krijgen een brief van de burgemeester met daarin een stevige boodschap dat deze vormen van overlast niet worden getolereerd. Dat laat de gemeente dinsdag 27 oktober 2020 weten.

Bekeuringen
Afgelopen weekenden heeft de politie verschillende acties uitgevoerd om overlast van jongeren in Alblasserdam tegen te gaan. De politie heeft diverse bekeuringen uitgeschreven voor illegaal vuurwerk, vernieling, gebrek aan legitimatie en het niet in acht nemen van coronaregels. Al enkele maanden worden er herhaaldelijk vernielingen gepleegd, wordt er illegaal vuurwerk afgestoken en baldadig gedrag vertoond. “De jongeren verplaatsen zich in kleine groepjes door met name het centrum van Alblasserdam,” meldt de gemeente.

Tengels
Burgemeester Jaap Paans vertelt: “Dit kan natuurlijk niet. Het vernielen van bushokjes en afvalbakken: je blijft met je tengels van andermans bezit af! Ook in tijden van corona. Daarom hebben we in samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie en het jongerenwerk een gezamenlijke aanpak ontwikkeld. Door de maatregelen goed met elkaar af te stemmen, versterken we de aanpak. Het betreft een aanpak waar preventie en repressie in samenhang wordt toegepast.”

Jongerenwerk
Een van de maatregelen is extra inzet bij het jongerenwerk. Jongeren worden op straat aangesproken op hun gedrag. Daarnaast ontvangen de overlastgevende jongeren die in beeld zijn, een brief van de burgemeester met daarin een stevige boodschap dat deze vormen van overlast niet worden getolereerd. Tevens wordt in de brief gewezen op de consequenties wanneer jongeren hun gedrag niet aanpassen. Verder wordt de handhaving door de politie en de boa’s geïntensiveerd en vindt er continue afstemming plaats tussen de politie, het OM en de gemeente. Naast deze maatregelen heeft de politie op de Van Eesterensingel een camera geplaatst.

Met elkaar de samenleving
Burgemeester Jaap Paans: “Bij overlast treden we handhavend op. Om jongeren bewust te maken van hun gedrag gaan we ook met hen in gesprek. Dit doen we samen met het jongerenwerk. Het belangrijkste is dat wij met elkaar, jong en oud, de samenleving zijn! Daarom roept de gemeente op om vooral met elkaar in gesprek te blijven, zoals de Samenlevingsagenda van het college ook aangeeft: Samen leven, Samen doen! Spreek elkaar aan op overlastgevend gedrag. Samen houden we het dorp leefbaar.”

Vooral Alblasserdamse jongeren
Dinsdag 27 oktober meldt de burgemeester aan de gemeenteraad de laatste stand van zaken. Burgemeester Paans: “Sinds enkele weken is er in Alblasserdam in toenemende mate sprake van overlast door groepen jongeren. De overlast concentreert zich met name in de weekenden. Jongeren zwerven in kleine groepjes door het centrum van Alblasserdam en groepeert regelmatig rondom de voetbalkooi aan de Van Eesterensingel. Het aanhoudende gedrag van de jongeren en de daarmee gepaard gaande meldingen vragen een onevenredige inzet van de politie. Daarom heeft reeds nadere afstemming plaatsgevonden tussen Burgemeester, Teamchef van de politie en het Openbaar Ministerie in een zogenaamd driehoeksoverleg. Het gezamenlijke actuele beeld van dit overleg is dat er sprake is van een relatief grote groep jongeren die in wisselende samenstellingen en zich op verschillende locaties in het dorp ophouden.  Ongeveer 80% van deze jongeren zijn woonachtig in Alblasserdam. En het merendeel van deze jongeren heeft een leeftijd tussen de 14 en 17 jaar. Het betreffen hier derhalve voornamelijk “eigen” jongeren. Personalia van deze jongeren zijn in het kader van een overlastaanpak gedeeld met de gemeente.”

Spreek elkaar aan
Paans sluit af met: “Onze inzet is Alblasserdam leefbaar!  De Coronacrisis trekt een forse wissel op de veerkracht van mensen. Ook jongeren hebben het er moeilijk mee. We zien in vele gemeenten soortgelijke aandachtspunten, zorgen en overlast. Ik vraag begrip voor de vasthoudendheid die nodig is, in eerste plaats door ons allemaal aan de Coronaregels te houden, eigen kinderen, elkaar en anderen aan te spreken op overlastgevend gedrag. Alleen daarbij en bovenop past het om vanuit toezicht en repressie (orde)handhavend op te treden. Samen maken we Alblasserdam.”