ALBLASSERDAM – De ouderenbonden PCOB en SSAA en de Adviesraad Sociaal Domein in Alblasserdam zijn het niet eens met het collegestandpunt om de opgang bij de Nedersassen richting het Cortgene voorlopig niet aan te passen. In een brief aan de gemeenteraad vragen de organisaties of de raad alsnog wil besluiten om de opgang aan te passen.

Deze week verscheen op Alblasserdamsnieuws.nl het artikel over de reacties van de gemeenteraadscommissieleden op de aanpak van de Nedersassen. Ook werd gemeld dat het college van Alblasserdam niet van plan is om de opgang dusdanig aan te pakken dat deze ook voor mindervaliden in een rolstoel toegankelijk wordt. Wel wordt de hellingbaan aan de kant van het Cortgene voor 22.500 aangepast. Het artikel met de mening van de raadsleden en de uitleg van de wethouder is hier terug te lezen.

De ouderenbonden PCOB en SSAA en de Adviesraad Sociaal Domein zijn verbaasd en teleurgesteld. “Wat schetst echter onze verbazing en diepe teleurstelling als we uit de krant moeten vernemen dat het College van Burgemeester en Wethouders dit plan niet laat doorgaan op een kleine aanpassing op Cortgene-niveau na (kosten € 22.500,– ). Wij als ouderenbonden en vertegenwoordigers van de Adviesraad Sociaal Domein vinden het een gemiste kans om de wat minder mobiele burgers van Alblasserdam tegemoet te komen omdat een verbeterd Nedersassen nu wordt weggestreept. Het is notabene de enige op- en afgang in het centrum van Alblasserdam om naar Landvast, het gemeentehuis, bibliotheek of winkels in die omgeving te komen.”

De organisaties vervolgde: “Via de Plantageweg en de Blokweerweg is het ook mogelijk, maar dit zijn ook geen gemakkelijke wegen om bij het gemeentehuis en andere openbare voorzieningen te komen. Er is gesuggereerd dat er ook gebruik kan worden gemaakt van de wijkhopper, dat klopt,  maar de inwoners die daar mee reizen, komen meestal uit wijken die buiten het centrum liggen. (Een wijkhopper en Drechthopper waarvan na 1 januari 2021 alleen door mensen met een medische indicatie gebruik gemaakt mag worden!)
Inwoners die wonen in het centrum gaan meestal lopend naar het Makado-centrum en via Nedersassen naar dijkniveau. Wat zou het goed zijn als de toegang tot het centrum van de gemeente met Cultureel Centrum Landvast, het gerenoveerde gemeentehuis en de bibliotheek nu ook een facelift krijgt waardoor het beter past bij het verbouwde Raadhuis en plein. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk doch met klem om in de Raadsvergadering van november het huidige standpunt te willen herzien en de opgang Nedersassen toch aan te pakken.”

De volledige brief aan de raad is hier te downloaden.