ALBLASSERDAM – Op het Raadhuisplein in Alblasserdam is maandag 12 oktober 2020 om 08.00 uur, voor het eerste in de geschiedenis, de regenboogvlag gehesen. Dit werd gedaan door Emma Laurijssens van Engelenhoven uit Etten-Leur en Dennis Messemaker uit Alblasserdam; ondersteund door een medewerkster van de gemeente. De bijeenkomst werd bijgewoond door een aantal gemeenteraadsleden, wethouder Arjan Kraijo en een enkele inwoner van Alblasserdam. “Ik hoop dat er een dag komt dat het hijsen van deze vlag niet meer nodig is,” vertelde Emma Laurijssens van Engelenhoven.

Voorafgaand aan het hijsen van de vlag, hield PvdA-raadslid namens de LHBTI-commissie van Alblasserdam een toespraak. Hij startte met een gedicht van Hans Andreus en vertelde daarna wat, wat hem betreft, coming-out-day inhoudt. Van Krimpen: “Het is een dag dat wij een signaal geven aan die jongens en meiden dat zij er mogen zijn. Dat zij zichzelf mogen zijn en in alle veiligheid aan hun geaardheid expressie geven en dat wij hen daarin steunen. Het hijsen van de regenboogvlag heeft veel voeten in aarde in een plaats als Alblasserdam: een christelijke arbeidersgemeente. Het is niet altijd een makkelijke plaats om als LHBTI’er uit de kast te komen. Zeg eens eerlijk: heeft u wel eens een homopaar hand in hand door het Makado zien lopen? Ik niet. Heeft u wel eens twee vrouwen bij de bus met een kus afscheid zien nemen? Ik niet. Weet u dat velen uit de LHBTI-gemeenschap de anonimiteit van een stad verkiezen boven hun geboortedorp Alblasserdam? Ik wel.”

Zondagse kleding
Verder zei Van Krimpen: “Ik wil hier ook stellen dat de LHBTI-gemeenschap geen ideologische beweging is. Wie dat denkt, vergist zich. Dat zou betekenen dat er zieltjes geworven moet worden. Alsof het een politieke stroming, een vereniging of een kerk zou betreffen. Het hijsen van de regenboogvlag is geen ledenwerfactie. Het is een geaardheid en het is wie je bent en het is wie je mag zijn. Wat blijft is de strijd van het uit de kast komen. Mijn neef Niels is zo’n jongen. Al vroeg herkende je zijn anders-zijn. Opgegroeid in een liberaaldenkend gezin duurde het toch tot zijn twintigste dat hij uit de kast kwam. Beide ouders, broer, zus en zijn hele familie wisten het al lang, maar Niels had zijn tijd en strijd nodig. Overigens zie ik regelmatig Alblasserdammers in hun zondagse kleding ter kerke gaan in door hem ontworpen kleding. Dan moet ik wel eens een beetje lachen.”

Symbool
Het eerste deel van het hijsen van de vlag werd gedaan door Emma Laurijssens van Engelenhoven en Dennis Messemaker. Emma woont al jaren niet meer in Alblasserdam, maar kwam maandagochtend, op uitnodiging van Wim van Krimpen, terug naar het Damdorp om aanwezig te zijn bij het hijsen van de vlag. “De vlag is een belangrijk symbool om uit te dragen dat iedereen welkom is. Ik heb zelf lang gezocht naar wie ik was en dat was hier niet te vinden. De eerste dingen die ik op moest zoeken, vond ik in de jaren ’80 in de bibliotheek van Papendrecht. Daar was ik anoniemer en dat voelde veiliger dan in mijn eigen dorp. Het heeft bij elkaar nog heel lang geduurd voordat ik echt uit de kast was.”

Bekendste transgenderstel van Etten-Leur
Emma trouwde twee jaar geleden, op coming-out-day, met Eva en is in haar woonplaats een bekende verschijning. “Het is ook niet zo moeilijk om het bekendste transgenderstel van Etten-Leur te zijn, want er is maar één transgenderstel in Etten-Leur,” lacht Emma. Om daar serieus aan toe te voegen: “Ik hoop dat er een dag komt dat het hijsen van deze vlag niet meer nodig is. De dag dat het er in feite niet meer toe doet welke geaardheid je hebt en de dag dat alles gewoon is. Nu wordt het vaak getolereerd, maar dat is iets anders dan geaccepteerd. Accepteren is erkennen dat je er mag zijn. Het gaat niet om een ideologie of om zieltjes winnen. De regenboogvlag is van iedereen. Het is niet zo dat die zes banen voor bepaalde groepen staan. De regenboogvlag heeft geen hokjes, maar is er voor iedereen.”

Stilstaan bij wat je zegt
Dennis Messemaker uit Alblasserdam is blij dat in zijn dorp maandag de regenboogvlag is gehesen. Hij zet zich al langere tijd in voor de LHBTI’ers in het dorp. “Het is mooi dat de vlag er nu hangt, maar het belangrijkste is wat mij betreft dat er beleid komt, dat erover nagedacht wordt en dat mensen stil gaan staan bij wat ze zeggen.”

Aanspreekpunt voor minderheid
Verder zou het volgens Dennis goed zijn als er een aanspreekpunt in de gemeente komt, waar ‘minderheidsgroeperingen’ terecht kunnen om ondersteuning te krijgen. “Iemand die zorgt voor ondersteuning en mensen in de juiste richting wijst. Een samenwerking met bijvoorbeeld het Jeugd-Punt voor jongeren zou iets moois kunnen opleveren,” aldus de twintiger.

Als je het niet doet, doe je niet meer mee
Dat de regenboogvlag in Alblasserdam werd gehesen, had te maken met de motie van de D66 die afgelopen maand door een raadsmeerderheid werd aangenomen. Alleen de SGP en de ChristenUnie stemden tegen de motie. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Wim van Krimpen een initiatiefvoorstel zou indienen voor het LHBTI-beleid, maar daar leek geen meerderheid voor. “Wij vonden dat we door de streek om ons heen ingehaald werden. Dat wilden we niet. Als je dit niet doet, doe je als plaats ook bijna niet meer mee. Het begint bijna een goeie gewoonte te worden. Het initiatiefvoorstel moest ik terugtrekken. Dat deed wel pijn. En op dat moment heeft de D66, terecht of onterecht, gezegd: ‘We gaan het voorstel kapen’, want de partij was het zat dat het niet gebeurde. En op dat moment moet je kleur bekennen en kun je niet tegen de motie stemmen.”

Respect van twee kanten
Van Krimpen vervolgt: “Bij de SGP zit het zeer, zeer diep in hun genen. De claim voor de regenboog zit schijnbaar daar (wijzend naar boven) en dat is voor ons weer heel slecht te begrijpen. Daar begrijpen we niets van en misschien wil ik dat wel niet begrijpen. En overigens: gisteren op coming-out-day waren er ongelofelijk veel regenbogen, dus schijnbaar is er boven ééntje die ons met de regenboog wil verbinden. Het liefst wilde ik iedereen meekrijgen in een unaniem LHBTI-beleid. Dat was een mooi streven, maar dat is niet helemaal gelukt. Ik vind het jammer dat het respect niet van twee kanten komt.”

Beleid
De gemeente Alblasserdam meldt in een persbericht: “Het hijsen van de vlag is een symbool voor ‘Coming Out Day’, maar wordt in Alblasserdam ook gezien als onderdeel van een proces om met de samenleving in gesprek te gaan en te komen tot beleid rond de LHBTI-gemeenschap. In februari 2019 nam de gemeenteraad unaniem een motie aan waarbij het college werd verzocht om met een breed maatschappelijk besproken voorstel naar de gemeenteraad te komen waarin LHBTI-beleid zou worden vormgegeven. Een werkgroep vanuit de gemeenteraad ging aan de slag om dit voor te bereiden. In oktober 2019 werd een rondetafelgesprek gevoerd met mensen vanuit verschillende organisaties en geledingen. Deze avond leverde een verklaring op die op 11 oktober 2019, op Coming Out Day, werd gepubliceerd. In de volgende stap is het de bedoeling om te komen tot een aanzet van beleid en om het brede maatschappelijke gesprek te voeren met de samenleving. Het voornemen van de raadswerkgroep is om over enkele maanden dit plan te bespreken in de gemeenteraad.

Teleurgesteld
De SGP liet afgelopen week weten zeer teleurgesteld te zijn in de gang van zaken rondom het hijsen van de regenboogvlag. De partij benadrukt telkens dat ook de SGP vindt dat de LHBTI-gemeenschap niet mag worden gediscrimineerd en zich veilig moet kunnen voelen in Alblasserdam. Jaco Brand van de SGP: “Wij willen in dit beleid niet doorslaan in de promotie van LHBTI. Openbare uitingen in de vorm van vlag of parade gaan de SGP echt te ver. Het doel van de motie over het LHBTI-beleid in 2019 was vooral om de verbinding op te zoeken, het open gesprek aan te gaan, te luisteren naar elkaars standpunten en niet de polarisatie op te zoeken. Onze fractie is ernstig teleurgesteld dat de D66-fractie deze motie over de regenboogvlag in stemming heeft voorgelegd. De regenboogvlag (motie) gaat verder dan ‘je mag er zijn’. De regenboogvlag staat ook voor een levensvisie waar de praxis als normaal moet worden gezien. Deze levensvisie staat haaks op de Bijbelse- en klassieke visie als het gaat om huwelijk en gezin. Daarbij moeten partijen ook niet vergeten dat de regenboog voor ons het symbool is van Gods trouw. Trouw aan de belofte dat de aarde nooit meer door een algehele watervloed zal vergaan. Wat niets te maken heeft met onze diverse samenleving, dat wordt er nu van gemaakt en uitgedragen. Wij betreuren het dat juist dit symbool voor een ander doel gebruikt wordt. Een doel dat ver af staat van de Bijbelse betekenis. Dat doet pijn.”

Niet op zondag
Het is de bedoeling dat voortaan ieder jaar de regenboogvlag wordt gehesen bij het gemeentehuis in Alblasserdam. In principe gebeurt dit om ‘coming-out-day’, behalve als dit, zoals dit jaar, op zondag valt. Dan wordt het hijsen van de vlag verplaatst naar maandag. De vlag wordt in de avond, bij zonsondergang weer gestreken.