NIEUW-LEKKERLAND – Willem Jan Nederlof uit Nieuw-Lekkerland heeft deze week het eerste exemplaar van ‘Een kroniek van een familie uit de Alblasserwaard’ overhandigd aan Theo Jansen, secretaris van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard. In het 278 bladzijden dikke boek staan honderden foto’s en verhalen van Aart Nederlof over met name de West-Alblasserwaard. De Kinderdijkse amateurhistoricus Aart Nederlof (1918-2008) hield zich gedurende een groot deel van zijn leven bezig met het schrijven van de familiegeschiedenis tegen de achtergrond van het leven in de Alblasserwaard.

‘Nederlof Vertelt’ in De Klaroen
Aart Nederlof werd in de West-Alblasserwaard bekend door zijn publicaties voor de Historische Vereniging West-Alblasserwaard en voor  het weekblad De Klaroen. Gedurende de laatste jaren van zijn leven verscheen met regelmaat een verhaal in de huis-aan-huiskrant over de streekhistorie onder de kop “Nederlof Vertelt”. Daarnaast schreef Aart talloze verhalen, anekdotes en gedichten, zowel over zijn jeugd als over de feiten en  overleveringen uit de tijd van zijn voorouders.

Voltooiing
Bij het overlijden van de heer Nederlof in 2008 was zijn kroniek nog niet voltooid. Een aantal jaren later heeft zijn jongste zoon Willem Jan (1953) met steun zijn broer Bert (1945)  de draad opgepakt en gepoogd de verhalen van zijn vader te rubriceren en te ordenen tot een leesbaar en zo compleet mogelijk geheel. Aan de vertellingen van  Aart zijn bijdragen van zijn broer Adriaan (kapper in Papendrecht) toegevoegd. Wat betreft de beschrijving van de laatste generaties heeft Willem Jan, zowel mondeling als schriftelijk, substantiële hulp ontvangen van de overige familieleden

Zoons ook bij De Klaroen
Bijzonder is, dat Bert en Willem Jan vroeger ook voor De Klaroen hebben geschreven. Bert  verzorgde rond 1970 de recensies  over muziekuitvoeringen in de regio en Willem Jan was in die tijd “huisfotograaf” en schreef onder meer artikelen over de natuur in de Alblasserwaard en gemeenteraadsverslagen. “En mijn broer nam in de recensies geen blad voor de mond. Als het vals was, schreef hij dat ook gewoon. Daar kreeg hij wel eens kritiek op,” lacht Willem Jan.

Grootouders centraal
In de kroniek staan de Papendrechtse grootouders Willem Nederlof en Aaltje van Dalen centraal, omdat zij voor alle nu levende nakomelingen een bindende factor vorm(d)en. Willem Jan vertelt: “Hun liefdevolle omgang met elkaar en met de kinderen en kleinkinderen wordt in vrijwel alle familiegesprekken als een vorm van ‘aanwezigheid’ ervaren.  Zoals gezegd behelzen de in dit boek voorkomende verhalen niet alleen de feitelijke geschiedenissen, maar worden ze ook afgewisseld met persoonlijke belevenissen, waarin zowel ernst als humor een niet onbelangrijke rol spelen. Tevens zijn spraakmakende ontwikkelingen en ingrijpende gebeurtenissen binnen de Alblasserwaard en ver daarbuiten beschreven, omdat de familiegeschiedenis zich tegen die achtergrond heeft afgespeeld. In de kroniek wordt ruim aandacht geschonken aan de invloed van de geloofsbeleving en aan de omstandigheden waarin onze voorouders leefden.”

Kindersterfte
In toegevoegde hoofdstukken wordt onder meer ingegaan op de oorzaken van de enorme kindersterfte in de 19e eeuw, die iedere familie, rijk of arm, bijna zonder uitzondering, hard trof. Ook de wijze waarop Eerste en Tweede Wereldoorlogen het leven in de streek beïnvloedde, worden in het boek belicht. De Watersnood van 1953 krijgt ruim aandacht, onder andere middels de verhalen van Alie (1943) en Bert Nederlof, die vertellen over wat er tijdens die noodlottige nacht in Kinderdijk gebeurde.

KWF
Het boek bevat 278 bladzijden in vierkleurendruk op A4 formaat en is voorzien van enkele honderden, soms heel oude foto’s. De druk is dankzij sponsoring tot stand gekomen. De opbrengst van de verkoop van het boek komt geheel ten goede aan het KWF. Willem Jan licht toe: “Ik ben veel familieleden, waaronder mijn eigen vrouw en vader, verloren aan kanker. Het boek kost 25 euro. En dat is voor zo’n boek, waar zoveel werk in zit en van deze kwaliteit echt een koopje.”

Contact
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de samensteller Willem Jan Nederlof, telefoon 06-26518555, email:  wjnederlof@gmail.com. Het boek is binnenkort ook te lenen bij de bibliotheek en via de historische vereniging in te zien.