ALBLASSERDAM – Vier Alblasserdamse kerken en de SGP-jongeren van Alblasserdam – Papendrecht hebben brieven geschreven naar de gemeenteraad van Alblasserdam over het hijsen van de regenboogvlag in het dorp. In de brief van de vier kerken, die zijn ondertekend door de voorgangers van de Gereformeerde Gemeente, de Gereformeerde Gemeente in Nederland, de Oud Gereformeerde Gemeente en de scriba van de Hersteld Hervormde gemeente, wordt opgeroepen om af te zien van het plan om jaarlijkse de regenboogvlag te hijsen bij het gemeentehuis in Alblasserdam.

Ernstig protest
“Wij tekenen hierbij ernstig protest aan tegen het hijsen van de regenboogvlag als symbool van een onbijbelse ideologie vanaf publieke gebouwen en verzoeken u van het voornemen af te zien,” aldus de kerken in de brief. De vertegenwoordigers van de vier kerken laten weten met ‘verdriet en pijn’ kennis te hebben genomen van het raadsbesluit om de vlag te hijsen.

Provocatief
De kerken vinden dat met het hijsen van de vlag ‘bewust en provocatief’ stelling wordt genomen tegen Gods wetten. In de brief is te lezen: “Wanneer de burgerlijke gemeente van Alblasserdam het symbool van een ideologische beweging als de LHBTI-beweging is, vanaf het gemeentehuis laat wapperen, neemt de gemeente bewust en provocatief stelling tegen Gods wetten en ook tegen de diepste levensovertuiging van zeer veel Alblasserdammers. Onder het mom van ‘vrijheid’ wordt een dwangmatige ideologie gepropageerd waarin jonge kinderen hun biologische geslacht zouden moeten ontkennen ten gunste van een zogenaamde vrije genderexpressie. We zijn ervan overtuigd dat deze ideologie niet alleen kerkelijk Alblasserdam tegen de borst stuit.”

Pijn
De SGP-jongeren laten in een andere brief aan de gemeenteraad weten dat zij verontrust en bezorgd kennisgenomen hebben van het bericht over het raadsbesluit om de regenboogvlag te gaan hijsen in het dorp. “Het doet ons pijn dat dat, wat eens het symbool was van Gods trouw, nu verworden is tot een vlaggendecoratie van lege symboolpolitiek. Het huwelijk, eens door God ingesteld als een uniek verbond tussen man en vrouw, wordt met de regenboogvlag gedegradeerd tot een lege huls.”

Afkeuren
De jongeren benadrukken niet intolerant te zijn: “Integendeel. Wij gunnen iedere Alblasserdammer een veilige leefomgeving en daarom keuren we iedere vorm van geweld af. Om welke doelgroep het dan ook gaat. Dat zijn de waarden die we als christelijke jongeren willen zien in het Alblasserdam van de toekomst. Echter, dit zou niet ten koste mogen gaan van het naleven van de christelijke normen en waarden in ons dorp. We hopen dat u begrijpt dat wij daarom het feit en de manier waarop deze beslissing tot stand is gekomen, afkeuren.

Haakse visie
Vorige week meldde de SGP, die de beide brieven op haar website heeft gepubliceerd, weten teleurgesteld te zijn in het feit dat de meerderheid van de raad ingestemd heeft met de regenboogvlagmotie. “Laat voorop staan dat wij als fractie artikel 1 van de grondwet onderstrepen en elke vorm van discriminatie verafschuwen. Daar moet ook tegen worden opgetreden als daar sprake van is. De regenboogvlag (motie) gaat echter verder dan ‘je mag er zijn’. De regenboogvlag staat ook voor een levensvisie waar de praxis als normaal moet worden gezien. Deze levensvisie staat haaks op de Bijbelse- en klassieke visie als het gaat om huwelijk en gezin. Daarbij moeten partijen ook niet vergeten dat de regenboog voor ons het symbool is van Gods trouw. Trouw aan de belofte dat de aarde nooit meer door een algehele watervloed zal vergaan. Wat niets te maken heeft met onze diverse samenleving, dat wordt er nu van gemaakt en uitgedragen. Wij betreuren het dat juist dit symbool voor een ander doel gebruikt wordt. Een doel dat ver af staat van de Bijbelse betekenis. Dat doet pijn,” vertelde Jaco Brand van de SGP.

Blokkeert de dialoog
Brand vervolgde: “De SGP-fractie ziet deze stap om de regenboogvlag ook in Alblasserdam te gaan hijsen als een vooruitlopen op de dialoog. Hier is geen overleg meer met de betrokkenen wat in ons dorp wenselijk is en wat niet, maar meer een nastreven in de vorm van ‘dit moet er doorheen’ en ‘we kunnen in Alblasserdam toch niet achterblijven’. Dit zal de dialoog niet helpen maar juist blokkeren. Belangrijke stakeholders zullen zich gekwetst voelen en hierdoor afhaken. Polarisatie is hierbij het effect, precies wat we middels de werkgroep LHBTI en het rondetafelgesprek wilden voorkomen. Zeer teleurgesteld is de SGP dat ondanks onze nadrukkelijke oproep deze motie niet in stemming te brengen, de dialoog open te houden en polarisatie te voorkomen, de motie uiteindelijk toch in stemming is gebracht en in meerderheid is aangenomen. Als enigen stemden de fracties van de SGP en ChristenUnie tegen de motie. De SGP ziet zich hierdoor genoodzaakt om zich terug te trekken uit de werkgroep LHBTI en heeft dit dan ook na deze vergadering aan de raad medegedeeld.”

De brief van de vier Alblasserdamse kerken en de brief van de SGP-jongeren zijn hieronder te vinden.