ALBLASSERDAM – Met de overdracht van een gevonden anker, is maandag 5 oktober 2020 de gebiedsontwikkeling Alblasserwerf in Alblasserdam voltooid. Ruim 25 jaar geleden werd al gesproken over mogelijke woningbouw op het ‘oude Verolmeterrein’. In 2003 tekenden de gemeente Alblasserdam en ontwikkelaars AM Wonen en Volker Wessels Vastgoed de definitieve samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van 375 woningen. De planning was dat vier jaar later, in 2007, alle woningen gebouwd zouden moeten zijn.

Gebiedsontwikkeling Alblasserwerf in Alblasserdam is nu dan echt voltooid. Hiermee is een nieuw woongebied van in totaal vierhonderd woningen toegevoegd aan Alblasserdam. Om bij de afronding van het plan stil te staan werd maandag 5 oktober een anker overhandigd door Alblasserwerf c.v.; een samenwerking van gebiedsontwikkelaar AM en VolkerWessels Vastgoed. De historische vondst werd overgedragen aan de gemeente Alblasserdam, die werd vertegenwoordigd door wethouder Peter Verheij.

Tijdens de heiwerkzaamheden van het deelplan Kade Noord werd een historische vondst gedaan: een oud anker dat afkomstig bleek te zijn van de voormalige firma J. Vroege, opgericht in 1844 en gevestigd nabij het Oude Veer in Alblasserdam. Hoogstwaarschijnlijk behoorde het anker toe aan een van de Leonidas schepen, vermoedelijk gebouwd in de periode 1932-1938 en vernoemd naar een Spartaanse koning die in 480 voor Christus bij de slag tegen de Perzen sneuvelde bij Thermopylae. Het anker is gerestaureerd en wordt door de Alblasserwerf C.V. geschonken aan de gemeente Alblasserdam als herinnering aan de voormalige scheepsactiviteiten. Het anker heeft in de buitenruimte van Kade Noord op een mooie locatie een ankerplaats gevonden.

Kade Noord is het laatste deelplan van gebiedsontwikkeling Alblasserwerf en is recent opgeleverd. Dit betreft zes kadewoningen en 27 appartementen verdeeld over drie zogenoemde “urban villa’s” met elk vijf bouwlagen.

Wethouder Peter Verheij geeft aan terug te kijken op een intensief en langjarig project. “Het is fijn dat de gebiedsontwikkeling van Alblasserwerf nu officieel na een jarenlange ontwikkeling kan worden afgerond. Het is een prachtige wijk geworden op historische grond die Alblasserdam zowel vanuit het centrum als vanaf het water een mooi aanzien geeft. Kade Noord vormt in dit verband een mooi sluitstuk en een duurzame afronding”.