ALBLASSERDAM – De week heeft de gemeenteraad van Alblasserdam de nieuwe raadzaal in het verbouwde gemeentehuis ‘de Rederij’ in gebruik genomen. Voorafgaand aan de vergadering opende burgemeester Jaap Paans de zaal. Hij knipte negentien keer een lint door, dat door alle raadsleden, die op hun plek in de zaal zaten, werd vastgehouden. De burgemeester symboliseerde daarmee dat alle raadsleden gelijk zijn en met eigen, individuele stem deelnemen aan de gemeenteraad. Paans verwees daarbij naar artikel 1 van de Grondwet. Die tekst heeft een prominente plek gekregen op de wand in de zaal.

Tijdens de verbouwing kwam de gemeenteraad bijeen in Cultureel Centrum Landvast. “Daar waren we vanaf januari 2019 graag te gast, maar het is fijn om weer terug te zijn in eigen huis. We zijn erg blij met het eindresultaat”, zo stelde burgemeester Paans als voorzitter van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen kon van een grote officiële opening geen sprake zijn en werd besloten om op sobere wijze toch een feestelijk tintje mee te geven aan de eerste reguliere vergadering.

Overhandiging portretten Koning en Koningin
Na de opening overhandigden Wim van Krimpen (PvdA) en Teus Stam (CU) namens de gehele raad portretten van de Koning en Koningin aan de voorzitter van de raad. Jaap Paans beloofde dat de portretten op een mooie plek in de zaal komen.

Afwegingen

De gemeenteraad mag fysiek blijven vergaderen (in uitzondering op andere bijeenkomsten, het gaat om wettelijk verplichte samenkomsten). In Alblasserdam wordt telkens de afweging gemaakt of een fysieke vergadering nodig is of dat een vergadering in digitale vorm kan plaatsvinden, waarbij het gezondheidsaspect leidend is.