ALBLASSERDAM – Nachtvissers mogen binnenkort weer gebruik maken van een tent tijdens het nachtvissen in Alblasserdam. De gemeenteraad gaat deze maand instemmen met het voorstel om een tent weer toe te staan als schuilmiddel tijdens het nachtvissen. Bij een eerdere herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is bij het artikel 4:21 de mogelijkheid om een tent als schuilmiddel te gebruiken bij het nachtvissen niet meer toegestaan.

Portefeuillehouder Jaap Paans van het college meldt hierover: “Vermoedelijk is dit gebeurd, omdat dit in de model-APV was opgenomen. Reden voor deze aanpassing was vermoedelijk dat via de APV ook het plaatsen van kampeermiddelen buiten kampeerterreinen strafbaar werd gesteld. Op dit moment mag er alleen gebruik worden gemaakt van een paraplu met zijflappen. Er is afgelopen jaren door nachtvissers gebruik gemaakt van nachtvissen. Er zijn toen geen meldingen van overlast over ontvangen. Echter vorig jaar is er een nachtvisser bekeurd, waardoor naar voren kwam dat de visvereniging niet op de hoogte was van de aanpassing. Ook bleken er geen argumenten te zijn om het gebruik van een tent als schuilmiddel te verbieden.”

Vispas met nachtvistoestemming
Om te mogen nachtvissen moet een visser in bezit zijn van een vispas met nachtvistoestemming. Op dit moment is het verboden om een tent als schuilmiddel te hebben. Burgemeester Paans: “Dat terwijl er bijvoorbeeld geen klachten waren over het gebruik van tenten door nachtvissers. Een tent biedt wellicht wel meer comfort voor de vissers. Daarnaast wordt de tent niet gebruikt als kampeermiddel, maar als schuilmiddel.”

Voorwaarden
Het schuilmiddel mag geen grotere afmetingen hebben dan 3 bij 3 meter en moet een neutrale groene, bruine of camouflagekleur hebben. De afstand tussen het schuilmiddel en de waterkant mag niet groter zijn dan 3 meter. Als waterkant wordt gerekend daar waar het water de oever raakt. Het schuilmiddel mag niet langer worden gebruikt dan maximaal 48 uur achtereen.

Waterhoven
Een andere wijziging met betrekking op nachtvissen, is het verbod om te nachtvissen in het gebied ‘Waterhoven’ in Alblasserdam, met uitzondering van de twee openbare steigers in dat gebied. Verder staat in de APV dat de nachtvissers geen lawaai mogen maken en geen rommel achter mogen laten. Daarnaast is het verboden de om de oever en de oevervegetatie aan te tastend.

Definitief
Het voorstel van het college zal komende dinsdag, tijdens de raadsvergadering, definitief worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

 

Foto via Sportvisserij Nederland / Linsey.