ALBLASSERDAM – De ChristenUnie stelde afgelopen zomer vragen aan het college van burgemeester en wethouders in Alblasserdam over de situatie rondom de Blokweersche Kade en Kortlandsche Kade (Ponykade) langs de Boezem. Daar stonden tijdens het mooie zomerweer tientallen fietsen gestald. Onder meer op de bruggen. Dit leverde wat de CU betreft gevaarlijke situaties op. De partij wilde graag dat er een bord zou komen, waarop stond dat het parkeren van fietsen en scooters op de bruggen verboden is.

De partij had vier vragen aan het college.
1. Zijn er mogelijkheden om de fietsen beter te laten plaatsen?
2. Kan er een verbod komen om fietsen en scooters etc. op de brug te plaatsen?
3. Kan er een bord geplaatst worden die dit aangeeft?
4. Is er een maximum aan te geven van recreanten die daar mogen vertoeven, zonder dat de veiligheid in het geding komt, zowel binnen als buiten crisistijd?

Geen verboden
Inmiddels heeft het college de vragen beantwoord. Deze week kwamen ze aan bod tijdens de commissievergadering in het Alblasserdamse gemeentehuis. Het college liet weten dat er op diverse locaties fietsenrekken zijn geplaatst. “In de praktijk wordt er gebruik gemaakt van deze fietsenrekken, waardoor de brug een heel stuk minder als stalling wordt gezien. Het college heeft de voorkeur om het instellen van verboden, met de daarbij horende bebording en extra vraag om handhaving, zo veel mogelijk te voorkomen. De eerste stap is faciliteren en aanspreken van de recreanten en op basis van waarnemingen, bekijken welke aanvullende maatregelen passend zijn.”

Fietsenrekken in de winter weg
Jaco Sterrenburg van de ChristenUnie zei deze week teleurgesteld te zijn dat er geen verbodsborden komen en dat er zo laat op de meldingen is geacteerd afgelopen zomer. Verder gaf Sterrenburg het college als tip om de rekken in de winter weg te halen en in de zomer weer te plaatsen. Dit zou onder meer makkelijker en goedkoper zijn met bijvoorbeeld het maaien van het gras.

Maximum
Op de vraag hoeveel mensen toegestaan zijn in het gebied antwoordt het college: “Er is geen maximum aan recreanten aan te geven, die in het gebied mogen vertoeven. Het gebied is van alle kanten, zowel vanaf land als water, te bereiken en is niet omheind. De handhaving, jongerenwerk en politie, die regelmatig op deze drukke dagen aanwezig zijn, richten zich enkel op de onderlinge afstand en het aanspreken van de recreanten op houding, gedrag en het behouden van een veilige doorgang.”