ALBLASSERDAM – Zaterdag 26 september 2020 is het ‘Nationale Burendag’. Buurthuis ‘De Pion’ in Alblasserdam wil dat vieren met de buurt. Vorig jaar was er een groot buurtfeest op de locatie van het kerkje aan de Waalmondelaan in Alblasserdam. Ook dit jaar was het de bedoeling dat een dergelijk feest zou worden georganiseerd. Een feest dat nog groter moest uitpakken vanwege de opening van deze locatie als huis voor de buurt ‘De Pion’. In verband met de corona-situatie wordt de burendag anders georganiseerd. Een team van de ‘Pion’ komt naar drie plekken in de wijk.

Om 13.00 uur naast school het Palet, (hoek Batavierstraat / v. Eesterensingel). Om 14.00 uur gaat het feest verder op de speeltuin aan de Meursingstraat en vanaf 15.00 uur bij school de Schalm (aan de zijde van de Corn. Smitstraat).

Er is koffie, gebak en voor de kinderen limonade en een aardigheidje. Er is muziek door de in Alblasserdam bekende muzikant Jan Zweep en de oldtimer tractor-met-kar van Jan Kok, die een rondje door de straten rijdt.

Gezien de situatie rond de toename van coronabesmettingen kan het feest niet grootschalig opgezet worden en zal ook bij de feestelijke straathoek-ontmoetingen de 1½ meter moeten worden nageleefd, alsmede de uitdeling van koffie en gebak op de meest hygiënische wijze.

Het doel van burendag is het bevorderen van de onderlinge band van buurtgenoten. Het is dan ook de bedoeling dat dit buurtmoment wordt gesteund door de bewoners van de huizen/ straten rondom de genoemde ontmoetingsplekken, door elkaar uit te nodigen of door van de gelegenheid gebruik te maken om nog onbekende buren te spreken.

Als op een bepaald moment de weerssituatie niet toelaat om het programma uit te voeren, dan vervalt het voor zolang en wordt de planning weer opgepakt zodra het mogelijk is.

Doorlopend van 13.00 u. tot 16.00 u. is er de mogelijkheid om binnen te lopen bij de Pion voor ontmoeting, koffie en gebak, of gewoon om even rond te kijken.