NIEUW-LEKKERLAND – Op vrijdag 4 september 2020 is het vernieuwde schoolplein van OBS de Tuimelaar in Nieuw Lekkerland geopend. Na een toespraak van directrice Nicolette van der Weide waarin alle sponsors werden bedankt voor hun steun, lieten wethouder Johan Quik en lid van de werkgroep Louisa Broens vlinders los.

Tuinarchitecte Clarine Hofstee overhandigde namens Prachtlint een bord met een toelichting op het nieuwe plein en een overzicht van alle sponsoren die hebben bijgedragen. Hiermee is het nieuwe plein benoemd als één van de ‘parels’ aan het Prachtlint. Dankzij diverse subsidies en een bijdrage uit het budget voor inwonersinitiatieven van de gemeente Molenlanden kon het plein in de zomervakantie opnieuw worden ingericht. Het speeltoestel van de kleuters werd vervangen door een speelhuis met een afsluitbare zandbak. Op het plein voor de midden- en bovenbouw is vooral meer speelruimte gecreëerd door het verplaatsen van fietsenrekken en speeltoestellen. Ook moet een nieuwe boom voor meer schaduw gaan zorgen en is er een klimmuur geplaatst.

Achter de school is een buitenleslokaal gemaakt met onder andere een wadi, waterpomp, insectenhotel en moestuinbakken. Hier krijgen de leerlingen natuuronderwijs. De laatste beplanting zal in het najaar nog worden geplaatst, zo komt er nog een ‘snoephaag’ bij het kleuterplein met eetbare struiken zoals bessen en frambozen.

De foto’s zijn gemaakt door Wim Deelen en Peter Paul Klapwijk.