UPDATE: Het Rode Kruis meldt: “Helaas gaat het hier om een misverstand, die ik graag recht zou zetten. Daarbij gezegd hebbende dat het goed is om oplettend te zijn wat betreft dit soort zaken, waarvoor dus ook dank! Hier gaat het alleen zoals gezegd om een misverstand.  We collecteren inderdaad maar 1 week in het jaar (in juni), maar onze donateurswerving gaat het hele jaar door. Afgelopen 25 augustus heeft inderdaad een van onze wervingsbureaus donateurs geworven in Alblasserdam.

 

ALBLASSERDAM – In Alblasserdam is dinsdagavond 25 augustus 2020 gecollecteerd voor het Rode Kruis in verband met een ‘tweede coronagolf’ en de aanschaf van coronatesten. Dit gebeurde onder meer rond 20.00 uur in de Akkerwinde en de Zwanebloem. In de middag is er in de Vogelbuurt gecollecteerd. Drie jongemannen van rond de twintig jaar oud belden in de Akkerwinde huis-aan-huis aan en vroegen zonder collectebus om geld. Een omwonende vertrouwde het niet en belde de politie. Navraag bij het Rode Kruis leert dat er deze week helemaal geen collectes worden gehouden en zeker niet voor iets waarvan niet zeker is of die er gaat komen.