KINDERDIJK  – Vanaf 15 september 2020 start in Kinderdijk het vergunningparkeren. In Alblasserdam besluit de gemeenteraad pas op 29 september 2020. Als de raad instemt, kan een dag later het vergunningparkeren op de West-Kinderdijk in Alblasserdam worden ingevoerd. Het vergunningparkeren geldt overigens alleen tijdens het toeristenseizoen: van 1 april tot 1 november.

De gemeente Alblasserdam meldt: “Op verzoek van inwoners begint op 15 september het ‘proefdraaien’ in Kinderdijk (gemeente Molenlanden). De maatregel is nodig om de leefbaarheid te verbeteren en moet voorkomen dat bezoekers van het Werelderfgoed Kinderdijk en andere niet-inwoners parkeren op parkeerplaatsen die bedoeld zijn voor de inwoners. Er komt een ruime bezoekersregeling, voor familie van inwoners, en een blauwe zone voor horecaondernemers.”

Gedoogperiode
Inwoners van Kinderdijk ontvangen op donderdag 20 augustus a.s. een brief met informatie en aanvraagformulier van de gemeente Molenlanden. Er volgt na 15 september een gedoogperiode van vier weken, wat betekent dat de officiële handhaving start op 15 oktober. Bewoners van de West-Kinderdijk in Alblasserdam krijgen op 27 augustus a.s. een brief met informatie, onder andere over het aanvragen van een vergunning. Ook hier volgt na de invoering op 30 september een gedoogperiode en stopt het vergunningparkeren op 1 november.

Vignet
Voor bezoek en familie kunnen inwoners van Kinderdijk en bewoners van de West-Kinderdijk bezoekerspassen krijgen. Inwoners van Kinderdijk en bewoners van de West-Kinderdijk krijgen een vignet dat zij achter de voorruit van hun auto kunnen plakken. De gemeenten stellen geen beperking aan het aantal auto’s per huishouden.

Alblasserdam
Het vergunningparkeren in Alblasserdam moet gaan gelden op de Molenkade en de West-Kinderdijk vanaf nummer 117 (nabij het Zwarte Paard) tot de gemeentegrens met Kinderdijk (Molenlanden). Zie foto hieronder.