ALBLASSERDAM – Het CDA in Alblasserdam heeft naar aanleiding van de uitslaande brand op woensdag 19 augustus 2020 bij Mercon aan de West-Kinderdijk in Alblasserdam schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de situatie langs de dijk. Het CDA heeft naar aanleiding van de vele branden vragen over de gezondheidseffecten voor de bewoners van de dijk.

Het CDA wil graag dat het college een overzicht geeft van het aantal branden in de afgelopen jaren op het Merconterrein. Verder wil de partij weten of er nog schadelijke stoffen aanwezig zijn, die kunnen leiden tot gezondheidsschade voor omwonenden. Daarnaast wordt gevraagd of er in de gebouwen nog asbest aanwezig is.

De partij wil verder graag weten hoe het staat met de sloopplannen van de loodsen, zodat brandstichting niet meer plaats kan vinden. “Heeft het college instrumenten, al dan niet via OZHZ, om de sloop van de gebouwen via de eigenaar te bespoedigen? En welke acties vinden er plaats via OZHZ met betrekking tot de gezondheidseffecten voor de omwonenden?”

In de toelichting schrijft het CDA: “Diverse bewoners maken zich al veel langer zorgen om hun veiligheid daardoor is een spoedige voortgang op dit dossier zeer gewenst.”

Op Twitter reageert burgemeester Jaap Paans op een vraag van een Alblasserdammer met: “Er stond al een gesprek over de vorige aanleiding. Brand van vandaag zet ons pleidooi (voor gecontroleerd weghalen van wat al weg kan) kracht bij.” De vraag luidde: “Wederom brand bij Mercon. Wanneer gaat de gemeente de eigenaar eens aanpakken? Zijn het geen loswaaiende platen, dan is het wel brand.”

De schriftelijke vragen van het CDA zullen binnenkort door het college schriftelijk worden beantwoord.