ALBLASSERDAM – Er wordt binnenkort nader onderzoek gedaan naar de damwand bij de Jan Smitkade in Alblasserdam, naast de halte van de Waterbus. Sinds januari is de bestrating rondom de damwand afgezet, omdat de wand aan het zakken is. Recent kwamen meldingen over het naastgelegen gedeelte richting de ponton Waterbus. Toen is besloten om dat gedeelte ook af te zetten om de veiligheid zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.

Een woordvoerster van de gemeente Alblasserdam laat maandag 17 augustus 2020 desgevraagd weten: “In februari dit jaar is door een inspectiebureau een controle verricht aan de damwand. Er zijn in eerste instantie geen grote tekortkomingen aan de wand waargenomen. Deze vertoont op meerdere plaatsen aan de Jan Smitkade gebreken. De damwand is deels wat uitgezakt richting rivier met als gevolg dat het aangrenzende straatwerk wat sneller is gaan zakken. Dit speelde begin van het jaar.  Omdat de gemeente destijds maatregelen nam tegen het hoge water is besloten om het verzakte gebied direct af te zetten met  bouwhekken. De situatie rondom de verzakte kade wordt wekelijks gemonitord en er verandert weinig. Dit geeft aan dat de situatie stabiel is. Ook na de hoogwaterperiodes was geen toename zichtbaar.”

De woordvoerster vervolgt: “De oorzaak van de verzakking is vooralsnog niet bekend, maar ligt waarschijnlijk dieper in de grond. Een nader onderzoek moet binnenkort worden uitgevoerd.  Afhankelijk van de gevonden oorzaak van de verzakking wordt een herstelplan gemaakt, De omvang van de herstelwerkzaamheden hangt uiteraard af van de gevonden oorzaak en de keuze van mogelijke herstelvarianten.  De bouwhekken blijven staan tot de situatie weer veilig en verantwoord is.”

Een buurtbewoner merkte op dat de bouw van de nieuwe appartementen bij de kade mogelijk een oorzaak is, maar daar is volgens de gemeente geen sprake van: “De nieuwe appartementen zouden tegen de damwand aandrukken. Deze staan op eigen funderingspalen en zijn niet van invloed op de damwand of andersom. Bij het verzakken van verhardingen achter damwanden is ofwel sprake van een lek in de wand waar dan grond of zand wegspoelt, ofwel een gebroken ankerstang die de damwand recht houdt.”