ALBLASSERDAM – Geen van de politieke partijen steunt de PvdA-motie om onderzoek te laten doen naar het drinkwater in Alblasserdam. De PvdA had een motie ingediend met daarin het verzoek om het kraanwater in Alblasserdam te laten onderzoeken door het onafhankelijke Toxicologisch Laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam. De motie werd echter verworpen, omdat de andere vijf politieke partijen geen meerwaarde zien in het onderzoek dat zo’n 600 euro zou gaan kosten. Uit huidige onderzoeken blijkt namelijk al de aanwezigheid van kleine hoeveelheden giftige stoffen in het drinkwater en nieuwe onderzoek zou tot hetzelfde resultaat leiden, zo is de verwachting.

“Er zijn zorgen rondom de aanwezigheid van het giftige Genx en PFAS (Poly- en Perfluoralkylstoffen) in het Alblasserdamse, Kinderdijkse Papendrechtse leidingwater. Bekende voorbeelden van PFAS: zijn PFOA perfluoro octanoic acid (perfluoroctaanzuur), PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonzuur) en de bekende GenX-stoffen. Schoon, gezond en veilig kraanwater mag tot de publieke goederen gerekend worden. PFAS kan een negatief effect hebben op milieu en gezondheid van mens en dier. In de recent vertoonde film Dark Waters wordt gepresenteerd wat de gevolgen zijn voor de slachtoffers van PFAS-emissies,” zo stelde de partij in de motie.

Wethouder Arjan Kraijo vond echter dat het onderzoek geen toegevoegde waarde heeft. Hij vertelde dat drinkwaterbedrijf Oasen het drinkwater al uitgebreid controleert en test en de verslagen publiceert. “Vaststaat dat er inderdaad PFAS in het leidingwater voorkomt in Alblasserdam. “Daar zal deze analyse niets aan toevoegen,” vond Kraijo.

De wethouder benadrukte dat Alblasserdam, samen met de gemeenten in de Drechtsteden en in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden aansturen op een uitstoot van ‘nul’ van ‘dit soort stoffen’ bij het bedrijf Chemours in Dordrecht. Het gaat dan om stoffen als GenX en Pfas. “Daar voeren we gezamenlijk lobby op. Het is ontegenzeggelijk dat die stoffen in het milieu zitten en voorlopig in ons drinkwater blijven zitten. Dat is ook bij drinkwaterbedrijf Oasen bekend. Daarom is besloten om bij  het zuiveringsstation in Nieuw-Lekkerland gebruik te maken van de meest moderne waterzuiveringsinstallatie. Met omgekeerde osmose worden alle schadelijke stoffen uit het water gehaald. Daarmee kunnen ook GenX en Pfas eruit worden gehaald, zodat er zuiver drinkwater ontstaat. Het zal nog wel een tijd duren voordat alle installaties zijn aangepast, maar het is wel de ontwikkeling die we opgaan. Ik heb sympathie voor de motie, maar het heeft verder geen toegevoegde waarde,” aldus Kraijo.

De voltallige PvdA was voor de motie. De SGP, VVD, het CDA, de D66 en de ChristenUnie stemden tegen de motie, daarmee is deze verworpen.