ALBLASSERDAM – Teus Stam uit Alblasserdam treedt na de algemene bestuursvergadering van 25 september 2020 terug als bestuurder bij het waterschap. Stam vertegenwoordigde twaalf jaar lang de ChristenUnie bij het waterschap. De Damdorper, die tevens gemeenteraadslid is in Alblasserdam voor de CU, geeft als reden voor zijn vertrek aan dat het werk voor de gemeenteraad en het waterschap steeds lastiger wordt om te combineren. Daarnaast geeft Stam aan dat hij ‘niet geheel’ achter de bestuurlijke vernieuwing bij het Waterschap staat.

Stam: “vergaderingen vinden regelmatig op hetzelfde moment plaats, en dan moet je kiezen welke vergadering je naar toe gaat; omdat ik beide besturen zo goed mogelijk wil vertegenwoordigen, is het eigenlijk een onmogelijke keuze”.

Meer vergaderen
Het aantal vergaderingen voor het waterschap is in het afgelopen jaar behoorlijk toegenomen, hetgeen te maken had met een ingezette bestuurlijke vernieuwing. Bestuurders krijgen steeds meer de neiging zo dicht mogelijk bij het bestuur en de organisatie alle zaken te volgen en dat betekent dat het aantal uren dat je aan het waterschap moet besteden, toeneemt.

Als de meerderheid anders wil…
Stam: “iedereen heeft daar natuurlijk wel een mening over, maar persoonlijk zit ik – in navolging van onze fractie – meer op de lijn van besturen op hoofdzaken. Maar als de meerderheid het anders wil, moet je dat niet alleen accepteren, maar daar ook de consequenties uit trekken. Het zal een afscheid worden met wisselende gevoelens. Het zijn twaalf mooie jaren geweest, maar het is ook een beetje gedwongen vertrek. Vorig jaar maart waren de verkiezingen voor het waterschap, en toen heb ik er welbewust voor gekozen, nog vier jaar door te gaan. Nu blijkt dat ik steeds klem loop met het werk voor de gemeente, blijft alleen deze vervelende keuze nog over. Gelukkig staat er een opvolger klaar om mijn positie in het AB van het waterschap over te nemen. Na de verkiezingen verloor de ChristenUnie 1 zetel in het waterschap en moest Harrie Drost noodgedwongen het veld ruimen. Anderhalf jaar later kan hij zijn plaats weer innemen.”

Molenaar
Voor Teus Stam wordt het echter niet een definitief afscheid van het waterschap. Hij zal in de fractie verdergaan als burgerlid, zodat hij, naast de fractievergaderingen van SGP/CU ook geregeld nog plaats zal nemen in de commissievergaderingen van het waterschap. Deze vinden heel vaak ’s middags plaats, zodat dit geen frictie oplevert met vergaderingen voor de gemeenteraad. Stam: “Mijn hart ligt nog altijd bij het waterschap. Als molenaar heb ik altijd veel met water gehad en dat zal ook zo blijven. Daarom ben ik blij dat ik op deze wijze blijf betrokken bij het werk van het waterschap. Het zal ietsje meer op afstand zijn, maar dat is ook precies de bedoeling”.

Zonder rancunes
Ondanks dat Stam niet geheel achter de ingezette bestuurlijke vernieuwing bij het waterschap staat, vertrekt hij gelukkig zonder rancunes. Stam: “Ik vind dat ik met opgeheven hoofd kan vertrekken, temeer omdat er een gemotiveerde opvolger gereed staat, die ook al veel bestuurlijke ervaring in het waterschap heeft. Dan moet je ook de kracht hebben om het aan een ander over te dragen”.